Contributor Page
Egemenoglu
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 283 5555
Fax: +90 212 269 2917
Levent Mahallesi Altzeren Sokak No:1
Levent Besiktas
Istanbul
34330
Turkey
By Nermin Alkaya
A brief examination of a number of firms' specimens of signature reveals that the authority to represent a firm is limited with the subject matter and extent and the authority to represent such firm in all aspects...
By Esin Taneri
MLC 2006 is an international convention prepared by the ILO with the purpose of updating and embodying the ILO conventions on the working and living conditions of seafarers, defining the work...
By Özlem Aslan
Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Yani tescilli markanın kullanımı topluma kapatılmıştır.
By Özge Mızrak
"Whistleblowing" işçinin iş sözleşmesi devam ederken işyerinde öğrendiği bazı yolsuzlukları, hukuka aykırılıkları ya da ihmal niteliği taşıyan eylem ve işlemlere ilişkin bilgileri ifşa etmesi, açığa çıkarmasıdır. Özellikle Anglo Sakson Hukukunda oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kavramın Türk hukukunda tam bir karşılığı bulunmadı
By Güzin Civelek
Türkiye elektrik piyasasının yeniden yapılanma ve serbestleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen özelleştirmeler ile elektrik dağıtım ve perakende sektörü yeni bir döneme girmiştir.
By Didem Aral
Fesih bildirimi ya da savunma istem yazısı gibi personele ilişkin evrakların kayıtlı elektronik posta ile personele tebliğ edilmesi mümkün mü ya da iş sözleşmesi...
By Nil Tomul
Türkiye ekonomisinin, küresel ekonominin ülkeleri aşacak düzeydeki makro boyutlara ulaşan ticaret fikriyle paralel şekilde geliştirilmesinde yabancı sermayenin önemli bir yeri bulunmaktadır.
By Hurigül Sari
İslami finans sistemi, çeşitli dini ve ekonomik sebepler yüzünden doğmuş olup, genel olarak her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslamî kurallar çerçevesinde uygulandığı sistemdir.
By Derya Elçin
Bahse konu ihtimallerin sebep olacağı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılabilmesi kapsamında yol gösterici olması niyetiyle genel olarak çözüm alternatiflerini sunacağız.
By Nesligul Altin
İşbaşı eğitim programları işsizlerin temel şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında uygulama yapmak suretiyle eğitilerek daha önceden edindikleri teorik bilgileri pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlayan programlardır.
By Deniz Yetimalar
Günümüzde elektronik ticaretin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak alternatif ödeme yollarının ve elektronik parasal sistemlerin kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir.
By Özge Mızrak
"Whistleblowing" is described as an employee to disclose and reveal any information related to the corruptions, unlawful acts or negligible acts and transactions they learn at the workplace during the term of their employment agreement.
By Nil Tomul
Foreign capital has a significant place in the development of the Turkish economy in line with the trade idea of the global economy reaching out the macro dimensions exceeding the countries.
By Didem Aral
Electronic mail (e-mail) has become one of the most prevalent communication tools and channels in our country and in the entire world as the internet has become popular, any kind of data is sent easily and it is cost efficient.
By Güzin Civelek
The electricity distribution and retail industry have entered into a brand new period with the privatizations carried out within the scope of the restructuring and liberalization process of the Turkish electricity market.