Contributor Page
ADMD
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 212 269 56 69
Avukatlık Bürosu / Law Firm
Levazim Mah. Aydin Sit
Yazgulu Sok. Villa No.2C
Istanbul
Turkey
By Efe Can Akıncı
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
By Efe Can Akıncı
With the Statutory Decree No.671 dated August 17, 2016 and the recent changes with Regulations No.29987 and No.29824 on Regulation Regarding an Amendment on Placement to Open Punishment Execution Facilities ...
By ADMD  
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
By ADMD  
The employees are entitled to terminate their employment contracts, whether the contract is for a definite or indefinite period, before it's expiry or without having to observe specified notice periods...
By Petek Varol
Kanun ile sistemimize getirilmiş olan en önemli ve dikkat çekici değişiklik arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesidir.
By Petek Varol
The most important and remarkable change brought to our system by law is the regulation of mediation as a matter of trial.
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
Bölge Adliye Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde işlevsel hale gelmeleri ile adli yargı teşkilatı içinde yer alan hukuk ve ceza mahkemelerindeki iki (2)...
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
Regional Courts of Appeals started to operate as from July 20, 2016 and the Turkish Legal System adopted one more instance to its two (2) instance system...
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
Regional Courts of Appeals started to operate as from July 20, 2016 and the Turkish Legal System adopted one more instance to its two instance system, being transformed to a three stage system.
By Petek Varol
Bu kanun ile birlikte ticari işletmelerdeki teslimsiz taşınır rehni bakımından Türk Medeni Kanunu'ndaki taşınmaz rehnine benzer uygulamalar öngörülmüştür.
By Petek Varol
There are some similar implementations between immovable pledges in the Turkish Civil Code and non-delivery movable pledges in commercial transactions.
By Gokce Mutlu, Deniz Torun
Türkiye, Amerika tarafından verilen "Yeşil Kart"a benzeyen yeni göçmenlik rejimini Turkuaz Kart ismi altında yabancılar için uygulamaya koymuştur.
By Gokce Mutlu, Deniz Torun
Once the application is complete in accordance with the above-mentioned criterion, Turquoise Card will be initially granted provided that first three years are transition period.
By ADMD  
Turkey has introduced a new immigration regime for foreigners similar to ‘Green Card' issued by U.S., titled ‘Turquoise Card'.
Contributor's Topics
More...