Current filters:  
Turkey
Turkey
Esin Attorney Partnership
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-26.1.ç sayılı, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ("Tebliğ"), 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmi...
Esin Attorney Partnership
The Capital Markets Board's ("CMB") new Communiqué No. II-26.1.ç Amending the Tender Offer Communiqué No. II-26.1 ("Communiqué") entered into force upon its publication on the Official Gazette...
Esin Attorney Partnership
17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde uygulanan gelir vergisi stopajı teşviki...
Esin Attorney Partnership
Presidential Decree No. 4625, published in the Official Gazette dated 17 October 2021, increased the period for employees to spend up to 50% of the total working hours out of...
Egemenoglu Law Firm
Rekabet kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından "aynı işi yapan kimseler ya da kuruluşlar arasındaki daha iyiye ulaşma, daha iyi sonuç alma yarışması" şeklinde tanımlanmaktadır.
Ahmet Yum
Joint stock companies are capital companies in their nature and are the companies that operate for all kinds of economic purposes and subjects that are not prohibited by law.
CETINKAYA
The International Chamber of Commerce ("ICC") has published the Uniform Rules for Digital Trade Transactions ("URDTT"), which constitute the international laws of trade financing practice...
CETINKAYA
In Turkish law, unless parties determine the law of another country, the provisions of the Turkish Commercial Code No 6102 (TCC) and Insurance Law No 5684 ("Insurance Law") are generally applied...
Esin Attorney Partnership
Donuk alacakların menkul kıymetleştirmesinin hukuken mümkün olmamasını, Aralık 2019'da yayımladığımız "Taking Turkish Financial Restructuring and NPL Market Ahead" çalışmamızda ele almıştık.
Esin Attorney Partnership
We addressed the fact that Turkish NPLs were not eligible for securitization in our article "Taking Turkish Financial Restructuring and NPL Market Ahead" dated December 2019.
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ilişkin yeni kararı yayımlandı. Anayasa Mahkemesi kararda devletin etkili bir yargısal sistem kurma yükümlülüğü bulunduğunun altını çizdi.
Esin Attorney Partnership
The new decision of the Constitutional Court on the right to request protection of personal data has been published.
Ahmet Yum
Our professional experience is full of disputes of those who always wanted to surpass their partners, spouses and who want to...
Moroglu Arseven
With the Regulation Amending the Regulation on Intermediaries Trading on Commodity Exchanges (the "Amendment Regulation") published in Official Gazette dated 25 September 2021 and numbered 31609...
Moroglu Arseven
25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği")...
Moroglu Arseven
Medical Devices Regulation Amending the Regulation on Testing, Control and Calibration of the Medical Devices ("Amendment Regulation") has been published in Official Gazette dated 10 September 2021 and numbered 31594.
Moroglu Arseven
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği"), 10 Eylül 2021 tarihli ve 31594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Ozdagistanli Ekici Avukatlik Ortakliği
Tescilli markaların koruma süresi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda düzenlendiği üzere, başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve marka tescilli olduğu sürece, SMK'da yer alan özel korumadan yararlanabilecektir.
Ozdagistanli Ekici Avukatlik Ortakliği
The protection period of the registered trademark is ten years from the application date, as regulated in the Industrial Property Law numbered 6769, and as long as the trademark is registered, it can benefit from the protection provisions ...
Moroglu Arseven
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Mondaq Social Media