Irodánk mind a magyar, mind a német, osztrák és európai adójogot illetően magas szakmai színvonalú, kompetens és időszerű válaszokat ad az Ön szakmai kérdéseire. Különösen a közvetett adózási (áfa), vámjogi és jövedéki adózási jogi kérdések felderítésére, ezekkel kapcsolatos vitás ügyek megoldására adott megbízások elvállalása áll irodánk adójogi tevékenységének homlokterében.

Adójogi és adózási tanácsadási szolgáltatásai kiterjednek mind általános, mind speciális adózási kérdésekre. Szóbeli egyeztetés, konzultáció nyújtása formájában ill. sparring-partnerként" vagy részletes írott szakvélemények elkészítésével is készen állunk Ügyfelünk javát szolgálni. Az egyes megbízásaink lebonyolítása körében ellátjuk az egyes ügyekkel kapcsolatos háttérinformációk gyűjtését, a megbeszéléseken, tárgyalásokon való részvételt és dokumentálását.

Ügyvédeink különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtják ügyfeleink részére:

  • adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése, adótanácsadói levélben eseti megbízások alapján
  • adózási koncepciók elkészítése tekintettel az ügyfelünk és kapcsolta vállalkozásai valamint nemzetközi ügyletei és finanszírozási konstrukciója által alkotott teljes képre
  • állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adó- és vámhatóságoknál, feltételes adómegállapítás iránti kérelmek előkészítése
  • társaságok, vagyonkezelők, munkáltatók képviselete adóhatósági és egyéb, hatósági-ellenőrzési, valamint adóigazgatási eljárás során,
  • észrevételek, fellebbezések, hatósági felügyeleti intézkedést érintő beadványok előkészítése
  • adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél elkészítése és a megbízó képviselete a bíróság előtt
  • szerződések adózási szempontból történő előzetes vizsgálata, szerződések tervezetének elkészítése elkészítése az adózási szempontok szem előtt tartásával
  • kapcsolattartás az adóhatósággal és egyéb hatóságokkal (iratbetekintés, önellenőrzés, adószámigénylés, illetékességigazolás, gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.)
  • egyéb, magas szakmai színvonalú adójogi tanácsadási szolgáltatások.

Ügyfeleinket kérésükre naprakészen tartjuk az adójogi környezet őket érintő aktuális változásairól, a megjelenő adóhatósági jogértelmezésekről. Ezáltal nagyban hozzájárulunk ügyfeleink pénzügyi terveinek megfelelő iréányba történő korrigálásához valamint a belátható adóteher tervezéséhez és optimalizálásához.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.