TL mevduat hesapları ve katılma hesapları karşılığında elde edilen faiz ve kar paylarına ilişkin stopaj oranlarında indirime gidildi.
 
30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 

  1. 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) TL vadesiz ve özel cari hesaplara, ve
  2. 30 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen TL hesaplara

ödenecek faiz ve kar paylarına ilişkin stopaj oranlarında indirime gidildi. İndirilen stopaj oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Önceki Oran İndirilen Oran
Mevduat faizleri    
     
    i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 %5
    ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 %3
    iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0
     
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları    
     
     i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 %5
     ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 %3
     iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0

Sonuç

Yapılan değişikliklerle bir yandan COVID-19 nedeniyle alınan mali önlemlerde yumuşamaya gidildiği, diğer yandan döviz tasarruflarının TL'ye çevrilerek TL mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirilmesinin teşvik edildiği düşünülmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.