30 Kasım 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile onayların ileti yönetim sistemine ("İYS") yüklenmesine ilişkin tarihler ertelenmiş, ancak onay gerektirmeyen ticari elektronik iletiler olan tacirlere/esnaflara gönderilen ticari elektronik iletiler bakımından hizmet sağlayıcıların yükümlülüğünün başlangıç tarihine dair bir açıklama yapılmamıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından son açıklanan süre ertelemelerinin Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") yürürlük tarihlerinin değiştirilmesi yoluyla değil de onaylara ilişkin bir açıklama yapılarak gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, tacir ve esnaf alıcılara ileti gönderen hizmet sağlayıcılar bakımından süre uzatımlarına dair soru işaretleri ortaya çıktığını gözlemlemiş durumdayız.

Büromuz tarafından Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bilgi ve görüş talebine istinaden gelen cevapta "yalnızca esnaf ve tacirlere gönderim yapan hizmet sağlayıcı açısından ilgili hükmün, yüz elli bin ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için belirlenen 16.07.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği mütalaa edilmiştir" denilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda, tacir ve esnaf alıcılara ticari elektronik ileti gönderen hizmet sağlayıcıların İYS bakımından yükümlülükleri 16 Temmuz 2021 tarihinde başlayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, tacir ve esnaf alıcılara ticari elektronik ileti göndermek isteyen bir hizmet sağlayıcının 16 Temmuz 2021 tarihine kadar İYS'ye kayıt olması ve 16 Temmuz 2021 tarihinden sonra tacir/esnaf alıcılara yapacağı ticari elektronik ileti gönderimleri öncesinde tacirlerin/esnafların elektronik iletişim adreslerini İYS'ye kaydetmesi ve yine16 Temmuz 2021 tarihinden sonra tacirlere/esnaflara ticari elektronik ileti göndermeden önce İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol etmesi gerekmektedir.

Sürelere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen erteleme sonrası süreler ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili cevap yazısı kapsamında İYS'ye ilişkin güncel zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir;

1052954a.jpg

1052954b.jpg

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.