Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile 18 Nisan 2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne (“Genel Tebliğ”) ilişkin bazı düzenlemeler getirildi.

Tebliğ'de yapılan esaslı değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

  • Özel Tüketim Vergisi (“ÖTV”) mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabında yapılan aksesuar, boya, kuaför ve ek garanti gibi hizmetlerin ÖTV matrahına dahil olduğu yönünde esas değişmemekle birlikte; muvazaalı olmamak kaydıyla, bu hizmetlerin taşıtın teslim edilmesinden veya ilk iktisabından sonra yapılması hâlinde, bu bedellerin ÖTV matrahına dahil olmadığı düzenlendi.

  • Motorlu taşıtlarda ÖTV'yi belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi.

  • Yetkinin kapsamı önceki düzenlemede “motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme” iken, yetki kapsamı, “ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme” olarak genişletildi. Bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturulması ve bu matrah gruplarına farklı oranlar uygulanması yönünde de Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

  • İtfaiye öncü araçları ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.

 Tebliğ ilgili detaylara bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.