Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ("Kurum") internet sitesinde 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi ("Amazon Turkey") hakkındaki karar ("Karar") birçok önemli konuya değinmektedir.

Bu Karar özellikle "yurtdışına veri aktarımı" ve "çerezler" konusunda verilmiş ilk karar olma özelliğini de taşımaktadır.

Karara ilişkin değerlendirmemizi aşağıda paylaşıyoruz.

Konu Karar Yorumumuz
A. Ticari İletişim
 1. Her ne kadar ticari iletişim mevzuatı uyarınca, ticari iletişim konusunda Ticaret Bakanlığı yetkili olsa da Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ("Kurul") da ticari iletişim sürecinde işlenen kişisel verilerle ilgili yetkili olduğu belirtilmiştir.
 2. Amazon Turkey pazarlama amacıyla ticari ileti göndermek için "açık rıza" alması gerekirken bunu almadığı görülmüştür.
 3. Üye olunduktan sonra "Promosyon E-postaları" sekmesinin altında önceden işaretlenmiş kutucukların işaretlerinin kaldırılması (opt-out) şeklindeki fonksiyonun "açık rıza" kriterini karşılamadığı, fonksiyonun kişinin onay kutucuğunu bizzat işaretlemesi (opt-in) şeklinde kurgulanmasının gerektiği belirtilmiştir.
 4. Üye olurken "Gizlilik Bildiriminin" onaylanmış kabul edilmesinin, (i) aydınlatmanın açık rıza alınması ile birlikte yapılması, (ii) açık rıza gerektirmeyen işleme faaliyetleri ilgili de açık rıza alınması anlamına geleceği değerlendirilmiştir. Bu durumun ve Gizlilik Bildiriminin birçok bilgi içermesinin, veri işlemeye ilişkin genel bir bilgilendirme olmasının (diğer bir ifade ile tam bir aydınlatma metni olmamasının) Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ("KVKK") aykırı olacağı sonucuna varılmıştır.
 • Hukukumuzda ticari ileti gönderilmesi, ticari iletişim mevzuatı uyarınca Ticaret Bakanlığının, bu faaliyette işlenen kişisel verilerle ilgili olarak da KVKK uyarınca Kurumun denetimine tabi.
 • Bununla birlikte Kurulun yetkisi ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkisinin nerede başlayıp nerede bittiği konusunda bir açıklık bulunmuyor. Zira "Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz." hükmü ticari iletişimi düzenleyen Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğinde yer alıyor.
 • Ancak karar metinden anladığımız kadarıyla, Ticaret Bakanlığı'nın kendisine aynı konu ile ilgili yapılan ihbarı KVKK açısından incelenmek üzere Kurum'a göndermiştir. Bu karar ile birlikte ticari iletişim konusunda Kurum ve Ticaret Bakanlığı arasındaki yetki paylaşımı belirsizliğini korumaktadır.
 • Bunula birlikte gerek ticari iletişim mevzuatı gerek KVKK uyarınca pazarlama amacıyla ticari iletişimin "opt-in" yöntemi ile alınması gerekmekte, ayrıca KVKK uyarınca aydınlatma yapılması da gerekmektedir. Piyasada da yerleşik uygulama bu şekildedir. Bu çerçevede kurumlar arası yetki paylaşımı belirsizliğini korumakla birlikte, Kararın ticari iletişim ile ilgili olan bölümünün herhangi bir sürpriz içermediği görüşündeyiz.
B. Dürüstlük Kuralı ve Ölçülülük
 1. Aşağıdaki ifadeler "sözleşmenin ifası" hukuki dayanağına dayanılabilecek hususlarda "açık rıza" alınması suretiyle kullanıcıların yanıltılması ve "hizmetin rıza şartına bağlanması" nedeniyle açık rızayı sakatlaması gerekçesiyle, KVKK'nın genel prensiplerinden "hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk" ve "işleme amacı ile bağlılık, sınırlılık ve ölçülülük" ilkelerine aykırı bulunmuştur:
  • "Belirli bilgileri vermemeyi tercih edebilirsiniz, ancak bu durumda Amazon Hizmetlerinin çoğundan yararlanamazsınız." ya da
  • "Çerezlerimizi engellerseniz veya reddederseniz alışveriş sepetinize ürün ekleyemez, satın alma aşamasına geçemez veya oturum açmanızı gerektiren herhangi bir Amazon hizmetini kullanamazsınız."
 2. Amazon Turkey'in toplandığını belirttiği verilerden "arkadaşların ve diğer kişilerin e-posta adresleri"nin ilgili kişilerin açık rızası olmadan işlendiği anlaşılmış ve KVKK'ya aykırı bulunmuştur.
 3. Amazon Turkey'in toplandığını belirttiği verilerden "kredi geçmişi bilgileri, duruma ilişkin bilgiler, kurumsal ve finansal bilgiler" ise işleme amacıyla KVKK uyarınca işleme amacı ile "bağlantılı, sınırlı ve ölçülü" bulunmamıştır.
 • "Belirli bilgileri vermemeyi tercih edebilirsiniz, ancak bu durumda Amazon Hizmetlerinin çoğundan yararlanamazsınız." ifadesinin gerçekten de açık bir ifade olmadığı görüşündeyiz. Örneğin burada kastedilen lokasyon verisi verilmezse çevredeki indirimleri görmemek midir, ya da yaş bilgisi verilmezse kişiselleştirilmiş reklam mı gösterilmeyecek midir? Kaldı ki bunların "hizmet" olarak tanımlanması da tartışmalıdır. Zira eğer kasıt buysa bunlar pazarlama faaliyetidir ve ayrı bir açık rızaya tabi olabilir. Bununla birlikte, bu cümleden yola çıkarak, aydınlatma metninin açık ve anlaşılır olmadığı elbette ileri sürülebilir fakat doğrudan "hizmetin açık rıza şartına bağlandığı" sonucuna varılması tartışmaya açıktır.
 • "Çerezlerimizi engellerseniz veya reddederseniz alışveriş sepetinize ürün ekleyemez, satın alma aşamasına geçemez veya oturum açmanızı gerektiren herhangi bir Amazon hizmetini kullanamazsınız." ifadesi de gerçekten pazarlama çerezleri ve fonksiyonel çerezleri ayırmadan bir beyanda bulunduğu ve fonksiyonel çerezler için "açık rıza"ya ihtiyaç olmayacağı için dürüstlük kuralına aykırı kabul edilebilir.
 • "Arkadaşların ve diğer kişilerin e-posta adreslerinin" işlenme nedeni belirli değildir. Fakat Gizlilik Bildirimi'nde "hediye kayıtları oluşturma" da veri toplama yöntemlerinden biridir. Eğer kastedilen "kişinin arkadaşına hediye kartı gönderilmesi için arkadaşının e-posta adresinin kullanılması" ise bizce bu faaliyet için açık rıza alınmasına gerek yoktur; bu işleme "meşru menfaat" hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Fakat her halükarda Gizlilik Billdirimi'nden bu husus da net olarak anlaşılmamaktadır.
 • "Kredi geçmişi bilgileri, duruma ilişkin bilgiler, kurumsal ve finansal bilgiler"e ilişkin ise Gizlilik Bildirimi'nde bir dayanak göremedik. Zira burada kastedilen dolandırıcılık (fraud) faaliyetlerinin önlenmesi ise bunun da Gizlilik Bildirimi'nde açıkça belirtilmesi gereklidir.
 • Kararın bu bölümünden, Kurul'un yayınlamış olduğu rehberlerde üzerinde durduğu (i) toplanan verilerle veri işleme faaliyetlerinin eşleştirilmesinin ve (ii) aydınlatma metninin açık sade ve anlaşılır olmasının çok büyük önem teşkil ettiği bir kez daha görülüyor. Eğer aydınlatma metinlerinde bu eşleştirme yapılmazsa ve belirsiz, yanıltıcı ifadeler kullanılırsa bu belirsizliklerden dolayı ceza alınabileceği görülmektedir.

Okumaya devam etmek için burayı tıklayın ...

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.