T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03.09.2021 tarihinde iş yerlerinde Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir duyuru yayınlanlanmıştır. Bu doğrultuda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerden isteyebileceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 02.09.2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir. Duyuruya ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir.

Duyuru uyarınca,

  • İşverenler, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, COVID19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işverenler tarafından yazılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir.
  • İşveren tarafından, bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işçilere bildirilecektir.
  • İşyeri/işveren tarafından, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulabilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.