Türk Limanlarına uğrayan gemiler, Gümrük yönetmeliği uyarınca Gümrük Müdürlüğü'ne gemide bulunan mevcut yakıt (fuel-oil ve dizel-oil) , yağlar, sigara, içki gibi kalemleri beyan etmek zorundadır. Yakın geçmişte yaşamış olduğumuz tecrübelere dayanarak, eksik ve/veya fazla beyan tespit edildiğinde Gümrük Müdürlüğü ilgili yönetmelik uyarınca adli soruşturma başlatarak aynı zamanda cezai yaptırım uygular.

Yakıt miktarlarının tespiti, Gümrük yönetmeliği MADDE 481 – (1)'e göre; Kabotaja girecek gemilerin yabancı limanlardan aldıkları yakıtların miktarı gemilerin seyir jurnallerinde ve yakıt kayıt defterinde gösterildiğinden seyir jurnaline göre alınan miktar ile seyir jurnali ve yakıt kayıt defterine göre sarf edilen miktar arasındaki fark bulunarak vergiye esas tutulacak miktar tespit olunur. Gümrük yönetmeliğinin 9. Maddesi 2. fıkrası uyarınca; Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir.         

Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal el konulur. Özellikle yakıtın eksik beyanı yapılan inceleme ve ölçümler sonucu tespit edilir ise, gemide bulunan beyan edilmemiş yakıt gemiden tahliye edilir ve imhaya gönderilir. Ayrıca Gemi Kaptanı ve Başmühendisi hakkında yakıt kaçakçılığından adli soruşturma başlatılır. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 3 – (1) 'e göre; Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. Beyan edilmemiş yakıtın tahliye işlemleri süresince geminin kalkışına izin verilmez.

Bu süreç; kara tankerlerinin ayarlanması, yakıtın tahliyesi geminin programının gecikmesine neden olur. Bu süre bir, iki ve hatta üç günü bulabilir. Pratikte bazı limanlarda yakıtın tahliye edileceği tank veya bargeların temininden kaynaklı olarak gecikmeler yaşandığı tespit edilmektedir. Ayrıca, beyan edilmemiş yakıtın herhangi bir teminat karşılığı gemide bırakılmasının da mümkün olmadığını belirtmekte fayda vardır. Yakıt ölçümlerinin doğru yapılması ve Gümrük Müdürlüğü'ne doğru yakıt beyanı yapılması Sayın Armatörlerimizin ve Gemi İşletmecilerinin eksiklik ve/veya fazlalıktan dolayı gecikmelere sebebiyet vermeden ticari kayıplarını önlemiş olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.