Özel Riskler Yönetim Merkezi, Rusya Federasyonu ve Ukrayna limanlarından veya limanlarına yapılacak seferler ile ilgili Joint War Committee'nin JWLA-030 ve 4 Nisan 2022 tarihli sirküleri kapsamında verilecek tekne ve harp teminat şartlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

BÖLGESEL ve MÜLKİ KAPSAM: Bu sözleşmenin bölgesel kapsamı 4 Nisan 2022 tarihli JWLA-030 sirkülerinde listelenen alanlar, Rusya Federasyonu ve Ukrayna karasuları olacaktır.

POLİÇE ŞARTLARI;

Türk Tekne Genel Şartları

Enstitü Savaş ve Grev Klozları Tekne - Süre 1.10.83

Enstitü Korunma ve Tazminat Savaş ve Grev Klozları Tekne - Süre 20.07.87

Burada verilen teminat, geminin sefere başlamadan önce Rusya Federasyonu ve Ukrayna limanlarında kaldığı süreyi, bağlama sırasında bilinmeyen ve bildirilen zararlara tabi olarak içerir.

Londra Engelleme ve Yakalama Zeyilnamesi LPO 444 6 ay olarak değiştirildi.

Sigortacının bu maddeye karşı sorumluluğu kaynaklanan tazminat talebi sonrasında herhangi bir kaza veya olayı (ek olarak maliyet) ilgilendiren Tekne ve Makinelerde sigortalı tutarla sınırlandırılmaktadır. Enkazın kaldırılmasına ilişkin maliyet ve giderler de dahildir. Ancak sigortacının sorumluluğu, Korunma ve Tazmin Savaş ve Grev teminatı toplam olarak 1.000.000 ABD Doları ile sınırlandırılmaktadır.

TEMİNATLAR:

Yerel yetkililerden gerekli tüm gümrük izinlerini almayı garanti eden,

Garanti eder;

Savaş politikasının kapsadığı riske (kayıp veya hasar) maruz kalmayı önlemek veya en aza indirmek için yürürlükte olan tüm uyarlanmış güvenlik önlemleri de,

Gemi, uluslararası ticaret yasalarına uymak ve resmi deniz seyrüsefer rotalarını takip etmektedir;

Gemi yerel yetkililer ile yakın ilişkide kalmaktadır;

Teminatlar;

1) Geminin ihlal bölgesine girişinden önce gerekli tüm yetkilerin ve izinlerin alındığına dair teminat;

1- İlgili herhangi bir hükümet

2- İlgili silahlı kuvvetler

3- İlgili herhangi bir yetki ya da fiili yetki

4- İlgili herhangi bir liman otoritesi veya fiili otorite

Seferin aşağıdakileri ihlal etmediğini garanti eder:

1- Herhangi Birleşmiş Milletler ambargosu

2- Herhangi Avrupa topluluğu ambargosu

3- Herhangi yerel, hükümet otoritesi, fiili otorite, veya askeri güç ambargosu

2) Cephaneler, silahlar, tanklar ve diğer askeri materyallerin sevkiyatını garanti etmez.

3) Teminatlı gemi, askerleri/birlikleri taşımaz.

4) Güvence Altındaki Limanlar/ uluslararası ticarete açık ve "serbest" yerler (hükümet dışı birlikler tarafından işgal edilmemiş)

5) Doğrudan veya diğer türlü herhangi fidye ödemesi hariç.

Yaptırım istisna maddesi kesinlikle yürürlükte kalır.

Aynı zamanda sigortalı, mayınlı alanlarda aşağıdaki önlemleri almak zorundadır. İşbu bu garantilere uyulmaması durumunda, bu sigorta sözleşmesi bu bağlamda geçersiz olur.

Gözcü sayısı artırılmalı ve gözcüler başüstüne yerleştirilmelidir. Gemi içindeki ses/gürültü seviyesi azaltılmalıdır.

Radar, su üzerindeki hedefleri tespit etmek için kısa mesafeden çalıştırılmalıdır. Mayınların tespiti durumunda, Seyrüsefer ve Denizbilim departmanları bilgilendirilmelidir.

Dönüşlerde küçük dümen açısı kullanılmalıdır. Asgari güvenli hız ile seyredilmelidir.

Seyir planları azami su derinliğinde yapılmalıdır.

İyi bir sızdırmazlık sağlamak için gemi bölmeleri kapatılmalıdır.

Görevdekiler dışında mürettebat su hattı seviyesinin altında olmamalıdır.

Mürettebat, ihtiyaç durumunda koruyucu giysiler ve can yelekleri giymeli ve tahliye edilmeye hazır olmalıdır.

Yangın ve yaralanma durumunda müdahale edecek mürettebat her zaman hazır olmalıdır.

Sigortalı geminin klaslandığı ve bu klasın onaylanmış klaslama kuruluşu tarafından muhafaza edildiği garanti edilir.

Burada kapsanan geminin sigorta bedelinin, mevcut Tekne ve Makine poliçesinde kapsanan miktarla aynı olması garanti edilir. Eğer herhangi bir kayıp, yıkım veya hasar anında geminin değeri toplu olarak sigortalı tutardan daha yüksek bir değere sahip olacaksa, Sigortalı oluşan fark için kendi Sigortacısı olarak kabul edilecektir. Buna göre kaybın vergilendirilebilir oranına katlanacaktır.

PİRİM ORANI

4 Nisan 2022 tarihli JWLA-030 Listelenmiş Alanlar başına 10 günden daha uzun süreli konaklamalarda ek ücret tahsil edilecektir. Yolculuğun tamamlanmasının ardından herhangi bir talep veya kayıp bildirilmemesi durumunda %50 Talep Bonus uygulanmaz.

TENZİLİ MUAFİYET

Savaş ve TekneTalepleri: -

Savaş Korunma ve Tazmin Talepleri

Mürettebat Talepleri: Tüm mürettebat taleplerinden her kaza veya olaydan 10.000 ABD Doları

Kaçak Yolcu Talepleri: Kaçak yolcu başına 12.500 ABD Doları, bu nedenle yolculuk başına en fazla altı.

Kargo Talepleri: Her sefer için 22.500 ABD Doları

Çatışma Sorumluluğu Talepleri: Tüm çarpışma taleplerinden (RDC) her kaza veya olaydan 40.000 ABD Doları

Sabit ve Yüzen Nesnelere Verilen Hasar: Üçüncü şahıs mallarına (F&FO) her kaza veya olaya ilişkin hasarla ilgili tüm taleplerden 60.000 ABD Doları

Diğer Talepler: Diğer tüm taleplerden her kaza veya olaydan 17.500 ABD Doları

Konu bülten ile ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgilerinmden 7/24 ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.