Türk Armatörler Birliği, Türk Sahipli 1500 gemiye ait 2021 yılı PSC analizlerimizi içeren raporunu yayınlamıştır. Bu yayınlanan kapsamlı rapora istinaden yapılmış olan tespit, değerlendirme ve önerileri aşağıda siz sayın Denizcilerimizin dikkatine sunarız.

a. Basit bir hesap ile yaşanan gemi tutulmalarının ülkemiz ve şirketlerimiz için maliyetinin 2021 yılı için 10 milyon dolar civarında olduğu değerlendirilebilir.

b. Yapılan analizde; MoU veri tabanlarının MoU bölgelerinde farklı bilgiler içermesi nedeniyle tüm MoU bölgelerinde aynı verilere ulaşılamamıştır. Bu kapsamda, kullanıcı kolay / aynı formatta aynı bilgileri içeren bir veri tabanına ulaşabilmek maksadıyla uygulamada belirli bir standardizasyona gidilmesinin ve bu kapsamda IMO nezdinde girişimde bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

c. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ABD limanlarında yapılan denetimlerde 3 yıllık Tutulum oranının %1 ve son üç yılda Tutuluma tabi tutulan gemi sayısı birden fazla olan bayrak devleti gemilerinin 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ilave PSC denetimlerine tabi tutulacağı açıklanmış, 2020 yılında Yüksek Riskli Bayrak Devleti statüsüne alınan Türkiye'nin 2021 yılında da bu statüsü muhafaza edilmiştir. ABD limanlarını kullanan Türk Bayraklı gemilerin 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ilave PSC denetimlerine tabi tutulacağının dikkate alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

d. Avustralya, Kanada, Bulgaristan, Romanya ve Malta ' nın PSC'lerini iki ayrı MoU bölgesine mükerrer yazması nedeniyle gerçekte 112 olan tutulum sayısı 124 gözükmektedir. Bahse konu sorunun giderilebilmesi amacıyla Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından IMO nezdinde girişimde bulunularak bu ülkelerin mükerrer girdiler yapmasının önlenmesi uygun olacaktır.

e. 2020 yılına göre Türk sahipli filonun denetim sayısı %66,9, tutulum sayısı da %69 oranında artmış, Türk sahipli filonun 2021 yılı içerisinde icra edilen 3406 PSC denetiminden 1373 adedinde eksiklik tespit edilmemiş, geriye kalan 2033 denetimde ise toplam 10352 eksiklik tespit edilmiştir. Eksiklik tespit edilen denetimlerin toplam denetim sayısına oranı %60'dır. Pandemi sonrasında denetim sayılarının ve buna bağlı olarak tutulum oranlarının da arttığı ve yine geçmiş dönemde tanınan istisnalar ve azalan denetim sayıları çerçevesinde böyle bir sonucun ortaya çıkmış olabileceği değerlendirilmektedir.

f. 2021 yılında gemilerimiz açısından Varna 'da bir gemimiz 136 gün, Le Port - Reunion, Fransa 'da ise 121 günlük bir tutulma yaşanmıştır. En uzun süre limanda tutuklu kalan söz konusu gemilerin bu tutulmaya ilişkin kök nedenleri araştırılmalı ve buradan elde edilecek sonuçlar ve çıkarımlar sektör ile paylaşılarak tedbir alınması sağlanmalıdır.

g. Ayrıca bu rapordaki verilere ilişkin bir üniversitemizin de içinde yer alacağı ve Türk Armatörler Birliği desteğiyle bir inceleme ve analiz yapılmalı; doğru tedbirler araştırma sonucunda sektör ile paylaşılmalı ve hazırlanacak eylem planı hayata geçirilmelidir.

h. Tutuluma gerekçe gösterilen eksikliklerin Ana Eksiklik Alanlarına göre adet olarak analizi, rapor içeriğinde yer alan grafiklerde görüldüğü şekildedir. Bu bağlamda, Yangın Emniyeti 117 adet ile ilk sıradayken onu Sertifikalar ve Dokümantasyon, ISM, Emercensi Sistemler, Seyir Emniyeti takip etmektedir. Eksikliklerin gemi duruş kabiliyeti ve bekasına doğrudan etki eden hususlar olmasının, zafiyetlerin giderilmesi yönünde hassasiyet gösterilmesini zorunlu kıldığı mütalaa edilmektedir.

i. Tutuluma tabi olan 25 adet geminin 1-2 gün içerisinde eksikliklerini gidererek tutulumdan çıkması nedeniyle PSC öncesinde yapılacak kontrollerin tutulumu engellemedeki önemi ortaya çıkmaktadır.

j. Tüm genel kargo/koster tipi gemileri hedefleyen sektörel bazda sektör bileşenleriyle "Gemi Nitelik Geliştirme Programı - NİTELSHIP Programı" başlıklı bir program hazırlanmalı ve isteyen genel kargo tip gemi sahiplerinin gemilerini bu programa dahil ederek gemilerinin niteliklerini artırma yönünde çalışmaya katılmaları sağlanmalıdır.

k. Bu raporun kapsamı ve çerçevesi dışında olmakla beraber; dikkate alınması gereken bir diğer husus da yabancı devletlere ait askeri gemiler tarafından Türk bayraklı ticari gemilere yönelik durdurma ve arama faaliyetleridir. Buna örnek olarak; Orta Akdeniz 'de icra edilen Avrupa Birliği Irini Harekâtı sırasında altı ticari gemimiz durdurularak aranmak istenmiş ancak bayrak devleti Türkiye tarafından müsaade verilmemiştir. Milli menfaatlerimizin de korunması açısından bu tip faaliyetlere yönelik bayrak devleti yetkilerine ve uygulanacak usullere ilişkin bilgi sahibi olunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Türk Armatörler Birliğinin, Türk Sahipli 1500 gemiye ait 2021 yılı PSC analizlerimizi içeren raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://armatorlerbirligi.org.tr/wpcontent/uploads/2022/07/PSC_RAPORU_2022.pdf Konu bülten ile ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgilerinmden 7/24 ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.