Cumhurbaşkanı tarafından 2022 yılı sonunda, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ile Teknokentlerde çalışan bilişim sektörü için bölge dışı çalışma süresinin %100'e çıkarılacağına yönelik bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklama sonrasında, bu yönde bir kanun değişikliği beklentisi oluşmuştu.

09 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Madde 18 ve Madde 22'de aşağıdaki metinlere yer verilmiştir.

MADDE 18- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde yüze” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe” ibaresi “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre yüzde yüze” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kanun ile birlikte, Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde bölge ve merkez dışında geçirilen süreler için de teşviklerden yararlanma konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkideki %75 oranının %100 e kadar artırılabilmesi yasalaşmıştır.

Bağlantılı şekilde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda bölge ve merkez dışında geçirilen süreler için de revizyon yapılması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan daha önceki açıklama ve yetki oranındaki değişiklik sebebiyle, uzaktan çalışma sürelerinin, belirlenecek bazı iş alanları ve meslek grupları için %100'e çıkarılacağı düşünülmektedir.

İlgili kanun maddelerine https://bit.ly/3FlJ7KQ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.