5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmıştır. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikle uygulamanın detayları düzenlenmiş; 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen asgari tutarlar indirilmiştir.

Misal vermek gerekirse, düzenleme öncesinde gayrimenkul yatırımı yoluyla Vatandaşlığın kazanılması için 1.000.000 Amerikan Doları tutarında bir taşınmaz satın alınması gerekirken, düzenleme ile birlikte 250.000 Amerikan Doları tutarında yatırım yapılması yeterli görülmüştür.

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar için genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranılan ikamet ve yerleşme niyeti gibi şartlara bakılmamaktadır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıda belirtilen üç (3) aşamadan oluşmaktadır:

1. Yatırımın Gerçekleştirilmesi

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik madde 20 kapsamında aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 1. Sabit Sermaye Yatırımı Yoluyla Vatandaşlık Kazanma: En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren,
 2. Gayrimenkul Yatırımı Yapılması İle Vatandaşlık Kazanma: En az 250.000 Amerikan Doları değerindeki taşınmazı satın alan veyahut bu tutarın peşin olarak ödeyerek satış vaadi sözleşmesi akdeden ve tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran,
 3. İstihdam Sağlayarak Vatandaşlık Kazanma: En az 50 kişilik istihdam oluşturan,
 4. Türkiye'deki Bankalarda Hesap Açarak Vatandaşlık Kazanma: En az 500.000 Amerikan Doları'nı Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran ve üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan,
 5. Devlet Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapılarak Vatandaşlık Kazanma: En az 500.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan,
 6. Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesine Yatırım Yaparak Vatandaşlık Kazanma: En az 500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın alan ve üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan yatırımcılar Türk Vatandaşlığını kazanabilmektedir.

Yatırım için gerekli asgari süreleri tamamlamak maksadıyla yatırım türleri arasında geçişkenlik yapılması mümkündür.

2. Yatırım İçin Uygunluk Alınması

Yatırım gerçekleştirildikten sonra, yatırımın uygunluk şartının sağlanıp sağlanmadığının ilgili Kurum tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

 1. Sabit sermaye yatırımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca,
 2. Taşınmaz satın alımları veya satış vaadi yapıldığı hallerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 3. İstihdam yoluyla yatırım yapıldığı durumlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca,
 4. Mevduatı tutma yoluyla yatırım yapıldığı takdirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,
 5. Devlet borçlanma araçlarını yatırım yapıldığı takdirde Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve uygunluk işlemleri yapılır.

İlgili Kurum yalnız yatırımın değil, aynı zamanda yatırım sürecinin ve başvuru sürecindeki belgelerin de uygunluğunu kontrol edecektir. Detaylandıracak olursak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşınmazın değerleme raporunu kontrol ederken, aynı zamanda taşınmazı satın alma ve taşınmazı bedelinin ödeme prosedürünün de uygunluğunu teyit ve tespit edecektir. Satın alma sürecindeki usulü eksiklikler, vatandaşlık başvurusunun yapılamamasına sebebiyet verebilir.

3. İkamet İzni Alınması

İstisnai yoldan vatandaş olmak isteyen yatırımcının Yabancilar Ve Uluslararası Koruma Kanunu 31/1-j kapsamında başvuruda bulunması ve ikamet izni alması gerekir. İkamet izni için başvuran yabancıların, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin, talep edilen ikamet izni süresinden en az 60 gün daha uzun süreli olması gerekir.

4. Vatandaşlık Başvurusu

Uygunluk belgesinin alınması ve ikamet izni başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde Vatamdaşlık başvurusu için gerekli olan evraklar ilgili kuruma sunulur. Başvurular İstanbul ve Ankara için Göç İdaresi'nin özel ofislerine, diğer iller için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılır. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hal bulunmaması halinde, dosya karar ve imza için Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı onaylanır.

Kaynakça

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
 • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
 • 6458 sayılı Yabancilar Ve Uluslararası Koruma Kanunu

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.