19.09.2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığınca düzenlenen “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) yayımlandı.  10/3/2008 tarihli ve 26812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan aynı isimli tebliği yürürlükten kaldıran bu düzenleme Deniz Hukukuna ilişkin önemli değişikliklere yer veriyor.

Gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin verdikleri gemi acenteliği hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsayan Tebliğ'in hükümleri ülkemiz karasularına, limanlarına, tersanelerine iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen her türlü gemi ve deniz araçlarına uygulanır. Bu ücretler Gemilerin tonilatosuna göre değişiklik göstermektedir.

Tebliğ'de Liman ve karasulardaki gemiler için Acentelik Hizmetleri ve Koruyucu Acentelik Hizmetleri; Çanakkale ve İstanbul Boğazından geçen gemiler için Acentelik Hizmetleri ve Koruyucu Acentelik Hizmetleri, Gözetim Hizmetleri, Komisyon, Primaj ve diğer hizmet ücretleri düzenlenmektedir.

Tebliğ'in ekinde yer alan Tarife ile yürürlükten kaldırılan tebliğdeki tarifeler karşılaştırıldığında ücretlerde genel olarak iki katı oranında bir yükseltme öngörülmüştür. Yeni Tarifedeki değişiklikler aşağıda daha detaylıca incelenecektir;

Liman ve/veya karasularındaki gemiler için Acentelik Hizmetleri geminin tonilatosuna göre her uğramaya bağlı 600 ila 4000 Euro (0-10000 Ton) arasında değişiklik göstermektedir. Liman ve/veya karasularındaki gemiler için Koruyucu Acentelik Hizmetleri ise 300 ila 2000 Euro (0-10000 Ton) arasında değişiklik göstermektedir. Sonraki her 1000 Ton için kademeli değişiklik gösterecek şekilde ücretlerin göstereceği değişiklikler de yine tarifede ele alınmaktadır.

Çanakkale ve İstanbul Boğazından geçen gemiler için Acentelik Hizmetleri için 200 ila 640 Euro (0-10000 Ton) arasında, Koruyucu Acentelik Hizmetleri ise 100 ila 320 Euro (0-10000 Ton) arasında değişiklik göstermektedir.

Aynı zamanda yeni tarifede Gözetim Hizmetleri, Komisyon, Primaj ve Diğer Hizmetlere ilişkin ücretler de ayrı olarak belirlenmiştir.

Tebliğ'in detaylarını ve yeni tarifeyi buradan inceleyebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.