1Temmuz 2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi ("AYM") kararına konu itiraz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ("HMK") 377/1 hükmünde geçen "... her halde iade talebine konu hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır." bölümünün Anayasa'nın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali talebine ilişkindir.

AYM, talebi incelerken HMK'nin 375. maddesinde açıklanan yargılamanın iadesi sebeplerinden birinin, kesinleşmiş karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ("AİHM") yapılan başvuru sonucunda verilecek ihlal, dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyon sonucu düşme kararı olduğunu dikkate almıştır.

Bu doğrultuda AYM, AİHM'nin ilgili kararlarına konu başvuru için AİHM'den önce AYM'ye bireysel başvuru şartının olması ve AİHM'nin artan iş yükü gibi ilgililerin kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle 10 yıllık hak düşürücü sürenin aşılmasının yargılamanın iadesi yolunu işlevsiz hâle getirebileceğine hükmetmiştir.

Dolayısıyla; söz konusu 10 yıllık hak düşürücü sürenin, Anayasa'nın 40. maddesiyle korunan etkili başvuru hakkını ihlal ettiğinden ilgili hükmün iptaline karar verilmiştir.

1 Temmuz 2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20222/7 E. ve 2022/79 K. sayılı AYM kararının tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.