Sağlık Sektöründe Güncel Gelişmele

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı, 14 Mart 2023 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ı yayımladı. Karar kapsamında getirilen gerçek kaynak fiyat hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler 9 Kasım 2022 tarihinde, diğer değişiklikler ise Karar'ın yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye'de halihazırda perakende satışı bulunan veya perakende satış fiyatı talep edecek olan ithal ürünlerin, kaynak ürününün tespit edilemediği durumlarda, herhangi bir ülkede perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla satışa sunulan ürünün depocuya satış fiyatı, gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınacaktır.
 • Türkiye'de referans ürünü bulunmayan veya Türkiye'de bulunan referans ürünü kaynak ürün olarak alınamayan imal eşdeğer ürünler için kaynak ülke araştırması yapılmayacaktır. Halihazırda maliyet kartı ile fiyatlandırılmış olup Türkiye'de referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler için TİTCK tarafından yeniden referans ürün araştırması yapılmayacak, veya kaynak ülkelerde kaynak fiyat tespit edilmesi halinde bu fiyat hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.
 • İlaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak eczacı kar oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
  • 328 TL'ye kadar olan kısım için (328 TL dahil) %28,
  • 328-657 TL arasında kalan kısım için (657 TL dahil) %18,
  • 657 TL üstünde kalan kısım için %13
 • Geri ödemesiz ürünler hariç olmak kaydıyla, Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ve Depocuya Satış Fiyatı (DSP) 55,90 TL (55,90 TL dâhil değil) altında olan ürünler için Depocuya Satış Fiyatına;
  • mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,10 TL ve altında olan ürünlere 37,10 TL'yi aşmayacak şekilde,
  • mevcutta Depocuya Satış Fiyatı (DSF) 37,11 TL (dahil) ile 55,89 TL arasında olan ürünlere 55,89 TL'yi aşmayacak şekilde,

4 TL'ye kadar artış verilecektir.

 • Fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve altında, diğer ürünlerde 19,39 TL altında olan ürünlere verilen bu artış mahsuplaşma işleminden muaf tutulmuştur. Fiyat korumalı ürünlerde 37,11 TL ile 55,89 TL arasında, diğer ürünlerde 19,39 TL ile 55,89 TL arasında olan ürünlere verilen bu artış gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde mahsuplaşma işleminden muaf değildir.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik

Kurum, 14 Mart 2023 tarihinde Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i yayınlamıştır. Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

 • Eczane açılması için ilan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde Kurum tarafından, noter huzurunda kura çekilecek ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılacaktır.
 • Eczanelerin mevcut krokilerinde değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar için onay işlemlerinde eczacı odasının görüşü aranmamaktadır.
 • Bölgelerdeki yerleşim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günler ve saatler eczacı odası veya temsilcisi tarafından tespit edilecektir.
 • Nöbetçi eczane ihtiyacı, Kurum tarafından halkın ihtiyacını temin edecek surette belirlenecektir. Eczacı odası veya temsilcisi, Kurumca belirlenmiş miktarda nöbetçi kalacak eczaneleri belirler ve eczanelere ait nöbet listelerini hazırlayarak hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğünün onayına sunacaktır. Nöbet listeleri il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulacaktır.
 • Nöbet listelerinin, eczacı odası veya temsilcisi tarafından Kurumca belirlenmiş ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmaması durumunda bu listeler yeniden düzenlenmek üzere il sağlık müdürlüğünce iade edilecektir. Yeniden düzenlenen listelerin de belirlenen ihtiyacı karşılayacak şekilde olmaması halinde nöbet listeleri, il veya ilçe sağlık müdürlüğünce düzenlenecektir. Ayrıca, eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelere ait nöbet listelerinin hazırlanarak hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında il ve ilçe sağlık müdürlüğünün onayına sunulamaması durumunda nöbet listeleri il veya ilçe sağlık müdürlüğünce hazırlanacaktır.
 • Eczacının hastalık ve sair mazeretlerine istinaden nöbet hizmetinden muaf tutulma talebi, bölge eczacı odası tarafından değerlendirilerek il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulacaktır.
 • Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilecektir.

Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

 Sonuç

Kurum sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili şirketler, Kurum'un duyurularını yakından takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini Kurum'un yönlendirmeleri doğrultusunda yerine getirmelidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.