TÜBİTAK kurumu, kamuoyunda uzun süredir beklenti oluşturan proje üst limitlerini artırdı.

2023 yılı başında 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı proje bütçe limiti %100 oranında artırılmıştı. Bu artışla birlikte, sanayi ve işveren tarafında diğer TÜBİTAK programlarının proje bütçe limitlerinde de artış beklentisi oluşmuştu.

TÜBİTAK kurumu resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda; 1512-1812 BİGG Programı destek limitini, 1507 Destek Programı limitini ve 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı limitini sırasıyla, 900.000 TL, 2.400.000 TL ve 1.500.000 TL'ye çıkardı. Bunun yanı sıra senetle transfer ödemesi üst limitini, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limitlerinde ve aşağıda belirtilen birçok konuda artış gerçekleştirildi.

Söz konusu artışların özetlendiği tablo aşağıda sunulmaktadır.

PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ

 

ESKİ ÜST LİMİT

YENİ ÜST LİMİTİ

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Azami Proje Bütçesi

1.200.000 TL

2.400.000 TL

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.000.000 TL

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.500.000 TL

1512-Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Destek Üst Limiti

Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 450.000 T

Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 900.000 TL

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu hazırlama gideri destek üst limiti

Proje başına en fazla 20.000 TL

Proje başına en fazla 70.000 TL

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti

10.000.000 TL ve üzeri

13.000.000 TL ve üzeri

TEYDEB Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

15.000 TL

30.000 TL

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek

Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limiti

20.000 TL/Proje

40.000 TL/Proje

TEYDEB proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti

20.000.000 TL üzeri

25.000.000 TL üzeri

TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı

25.000.000 TL

30.000.000 TL

TEYDEB Senetle Transfer Ödemesi (Ön

Ödeme) Üst Sınırı

300.000 TL/Proje

1.000.000 TL/Proje

1511- Öncelikli Alanlar Araştırma

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri

Destekleme Programı Uygulama Esasları kapsamında Bağımsız Değerlendirme

Raporu hazırlama gideri üst limiti

Proje başına en fazla 20.000 TL

Proje başına en fazla 70.000 TL

1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları

Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti

Proje başına yıllık destek üst limiti: 10.000.000 TL

Proje başına yıllık destek üst limiti: 13.000.000 TL

1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek

Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı

 

Kuruluş başına en fazla 900.000 TL

1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği

(Ulusal)

70.000 TL / Etkinlik

90.000 TL / Etkinlik

1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği

(Uluslararası)

100.000 TL / Etkinlik

130.000 TL / Etkinlik


21.08.2023 tarihinde başvurulara açılacak olan TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programlarında yukarıda bahse edilen limitler geçerli olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.