Yabancıların Türkiye'de alabilecekleri ikamet izinleri Göç İdaresi Başkanlığı'nca kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni olarak sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Biz ise bu yazımızda kısa dönem ikamet izninin alınması konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara değineceğiz.

Kısa dönem ikamet izni alabilmek için öncelikle başvuru sahibi veya temsilcisi tarafından Göç İdaresi Başkanlığı'nın web sitesindeki ilgili bölümden ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu ön kayıtta bir randevu tarihi düzenlenir, başvuru sahibinin tüm evrakları ile bu randevuda hazır bulunması gerekmektedir. Bu işlemler bir temsilci ile yapılıyor olsa dahi başvuru sahibinin (bebek dahi olsa) mutlaka randevu esnasında bizzat hazır bulunması gerekmektedir.

Kısa dönem ikamet izni başvurusu yapılabilmesi için gerekli evraklar listesi dinamik olarak güncellenebilmekle birlikte, en güncel gereken evraklar listesine Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden erişilebilir. Bugün itibarıyla, başvuruda hazır bulunması gereken başlıca belgeler; başvuru formu, pasaport aslı ve fotokopisi, 4 adet biyometrik fotoğraf, özel sağlık sigortası, kira sözleşmesi/kalınacak tesise (otel vb.) dair bilgiler, başvuru için gereken harç ödeme dekontları şeklinde sayılabilir.

İkamet izni başvurusuna başlamadan önce dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birisi başvuruda sunulacak olan kira sözleşmesine konu evin yeridir. Zira, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yabancıların yoğunluklu olarak ikamet etmesi sebebiyle bazı mahallelerden ev kiralanmasına zaman zaman sınır getirilebilmektedir. Bu kapsamda Göç İdaresi en son 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bir “Mahalle Kapatma Duyurusu” yayınlamış ve kapalı mahalle sayısı 1169'a çıkarılmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı zaman zaman, başvuruda talep ettiği evrakları güncellemekte olup, İdare tarafından yayınlanan bilgilerin yakın bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin, yakın zamana kadar kiralanan eve ilişkin tapu ve DASK gibi kayıtlar talep edilmezken, artık bu tür destekleyici kayıtlar da başvuruyla beraber talep edilmeye başlanmıştır. 

İkamet izni için talep edilen belgeler ve başvuru süreci, başvuru yapılan ilgili Göç İdaresi Müdürlüğü bazında farklılık gösterebilmektedir. Göç İdareleri zaman zaman, başvuru esnasında belirli bir yatırımın bankaya depo edildiğinin kanıtlanmasını talep edebilmekte, konaklama rezervasyonlarını ve sigorta poliçelerindeki düzenlemeleri sorgulayabilmektedirler. Bu bakımdan, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına, ikamet izni başvurusunun bu konuda pratiği olan danışmanlarla yürütülmesi faydalı olacaktır.

Son gelişmeler uyarınca, göç müdürlükleri eksik evrak tespit etmesi halinde bunların tamamlanması için bir süre vermekte olup, başvuru belgelerinin tamamı eksiksiz olsa dahi, ikamet izin başvurularının reddedilmesi mümkündür. Ancak pratikte bazı ülke vatandaşlarının başvurularının (Rusya, Ukrayna gibi) çoğunlukla olumlu sonuçlandığı görülmektedir.

Başvurunun reddedilmesi halinde, aynı izin türü için başvuru yapmadan önce altı ay beklemek gerekmektedir veya altı ay beklenmeden başka bir izin türü için başvuru yapılabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.