Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 27 Mart 2020 tarihli,  8970 ve 8971 sayılı kararlarıyla COVID-19 salgını ile ilgili aldığı önlemlere yenilerini ekledi.

Alınan Tedbirler

  • Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri tarafında kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresi, 48 ila 60 ay arası değişen vade sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.
  • Kredilerin birinci gruptan ikinci gruba düşmesi için öngörülen 30 günlük gecikme süresi, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar 90 gün olarak uygulanacaktır. 30 günlük gecikmeye rağmen birinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıklar, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmaya devam edilecek.

Sonuç

BDDK, kredi temerrütleri ve kredi ertelemelerinde esneklik sağlayarak, COVID-19 nedeniyle ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşması beklenen olumsuzlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.