11 Mayıs 2021 tarihli ve 103 sayılı MA | Gazette yazısında belirttiğimiz üzere, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihinde yükümlüler kapsamına dahil edilmişti. İlgili Yönetmelik uyarınca, MASAK tarafından kripto para hizmet sağlayıcılarına yönelik hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi (“Rehber”) 18 Nisan 2022 tarihinde yayımladı.

Rehber'de, kripto varlık hizmet sağlayıcıların elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi (“ŞİB”) gönderebilmelerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Yeni düzenleme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun madde 4 uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde bu işlemlerin, yükümlüler tarafından MASAK'a bildirilmesi zorunludur.

Rehber uyarınca;

  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.
  • Şüpheli işlem bildirimi, Rehber ekinde yer alan ŞİB formu kullanılarak yapılır. ŞİB formu MASAK'a elden teslim edilebilir veya taahhütlü posta veya faks yolu gönderilebilir veya MASAK tarafından kendilerine izin verilenler tarafından elektronik ortamda gönderilebilir.
  • Taahhütlü posta veya faks yolu ile MASAK'a yapılacak bildirimler MASAK'ın resmi internet sitesinde yer alan posta adresine ve faks numarasına yapılır. Faksla gönderilen formun aslı, taahhütlü posta yoluyla ya da elden MASAK'a intikal ettirilir.
  • Kâğıt ortamında gönderilecek ŞİB'in yükümlü tarafından mutlaka bir örneğinin alınması ve fiziken muhafaza edilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda gönderilecek ŞİB'de ise form MASAK gönderilmeden önce yükümlü tarafından mutlaka formun PDF'inin alınması ve elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  • Söz konusu ŞİB formları ve eklerinin sekiz yıl süreyle belirtilen ortamlarda muhafaza edilmemesi ve MASAK'a ve/veya denetim ile görevlendirilen denetim elemanlarına ibraz edilmemesi adli ceza gerektirmektedir.
  • Elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunmak isteyen ve MASAK tarafından uygun görülen yükümlüler, izin tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini elektronik olarak EMIS.ONLINE üzerinden yapmak zorundadırlar. Söz konusu yükümlüler bu tarihten sonra kağıt ortamında bildirimde bulunamazlar.

Rehber'in tam metnine, ŞİB formunda yer alması gereken unsurlara ve EMIS.ONLINE kullanımına ilişkin bilgilere  bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.