Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği yabancı ülkedeki dış temsilciliklerine, Türkiye'de ise İçişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği Nüfus Müdürlüklerine başvurmalarıyla tescil edilebilecektir.

Diğer taraftan, yabancı makam tarafından verilen kararın, usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gibi şartları da karşılaması gerekmektedir. Bu çerçevede bahsedilen şartların ihlal edilmesi veya bulunmaması durumunda kararın Türkiye'de etki doğurabilmesi, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un belirlediği koşul ve süreçlerin yetkili ve görevli mahkemeler önünde başarıyla yerine getirilmesine bağlanmıştır.

Tüm bunların dışında, sürecin sahip olduğu hassas tespit ve denetim mekanizmalarının yetkilendirilen idari makamlar tarafından nasıl uygulanacağı ve diğer tüm esasları için ilgili Bakanlık tarafından bir yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.