Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Hükümlerinde Yer Alan Sınırların Artırılması

18.03.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren değişikliklerle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'te yer alan, ("Yönetmelik") küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ("KOBİ") tanımlarına ilişkin sınırlarda değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelikte KOBİ'ler Mikro İşletme, Küçük İşletme ve Orta Büyüklükteki İşletme olarak sınıflandırılmış olup, bunlar arasındaki sıralama yıllık olarak istihdam edilen çalışan sayıları ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço durumuna göre belirlenmektedir. Son yapılan düzenleme kapsamında KOBİ'lerin tanımlarında yapılan değişiklikleri gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

İşletme Türü Yıllık İstihdam Ettiği Kişi Sayısı Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosu
Değişiklikten Önce Değişiklik Sonrası
Mikro İşletmeler: On kişiden az Üç milyon Türk Lirasını aşmayanlar Beş milyon Türk Lirasını aşmayanlar


İşletme Türü Yıllık İstihdam Ettiği Kişi Sayısı Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosu
Değişiklikten Önce Değişiklik Sonrası
Küçük İşletmeler: Elli kişiden az Yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayanlar Elli milyon Türk Lirasını aşmayanlar


İşletme Türü Yıllık İstihdam Ettiği Kişi Sayısı Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilançosu
Değişiklikten Önce Değişiklik Sonrası
Orta Büyüklükteki İşletmeler: İki yüz elli kişiden az Yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayanlar İki yüz elli milyon Türk Lirasını aşmayanlar

KOBİ'ler hakkında yapılan bu değişiklik kapsamında çalışan sayılarına ilişkin şartlar değiştirilmeksizin parasal sınırlar artırılmıştır. Bu kapsamda örneğin yıllık istihdam ettiği kişi sayısı onun altında olup mali bilançosu 4 milyon Türk Lirasını aşan işletmeler Mikro İşletme şeklinde KOBİ olarak nitelendirilebilecektir. Bu sayede zaman içerisinde finansal olarak büyüyerek KOBİ niteliklerini ilgili parasal sınırları aşmaları dolayısıyla kaybeden işletmelerin, değişiklik sonrası şartları sağlamaları kaydıyla yeniden KOBİ olarak nitelendirilmeleri mümkün olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.