6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (“Kanun”) 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”) 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğlerin amacı, Kanun ile Yönetmelikte belirtilen parasal sınırın ve idari para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.: 542) uyarınca 2022 yılı için %122,93 oranında belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılarak yeniden belirlenmesidir.

  • Buna göre 2023 yılında yapılacak başvurularda değeri 66.000 Türk Lirasının altında olan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olup Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır 66.000 TL'ye çıkarılmıştır. Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırlarına ilişkin metne  buradan ulaşabilirsiniz.
  • Kanun'un 77. maddesi uyarınca 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları tablo halinde belirlenmiştir. Yeni idari para cezalarına ilişkin detaylı bilgi içeren metne  buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.