Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("Yönetmelik") üzerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda,

 • "aracı hizmet sağlayıcı" ve "platform" kavramları Yönetmelik kapsamına alınmış,
 • aracı hizmet sağlayıcılar ile ilgili birçok yükümlülük getirilmiş ve
 • cayma hakkının kullanılması ile ilgili esaslı bazı değişiklikler yapılmıştır.

1) ARACI HİZMET SAĞLAYICILARLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Yönetmelik'e yeni eklenen "aracı hizmet sağlayıcı" ve "platform" kavramları şu şekilde tanımlanmıştır.

Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistemi ifade eder.

Yönetmelik kapsamında aracı hizmet sağlayıcı için getirilen başlıca zorunluluklar ve yükümlülükler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Ön bilgilendirmede, satıcı veya sağlayıcının yanı sıra aracı hizmet sağlayıcının bilgilerine (unvan, MERSİS numarası, adres) de yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 2. Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte aracı hizmet sağlayıcı da müteselsilen sorumlu kılınmıştır.
 3. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, ön bilgilendirmedeki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumlu tutulmuştur.
 4. Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etme yükü satıcı veya sağlayıcı ile birlikte aracı hizmet sağlayıcıya yüklenmiştir.
 5. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, aracı hizmet sağlayıcı, tüketicinin cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmekle yükümlü kılınmıştır.
 6. Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil ettiği durumlarda, tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, malın veya hizmet bedeli ile teslimat masrafının tüketicilere iade edilmesinden satıcı ile birlikte aracı hizmet sağlayıcı da müteselsilen sorumlu kılınmıştır.
 7. Aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptığı işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmakla ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere vermekle yükümlüdür.
 8. Aracı hizmet sağlayıcılar, platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu tutulmuştur.
 9. Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmeleri halinde, cayma durumunda tüketiciye gerekli ödemelerin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu kılınmıştır.
 10. Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmiş olan aracı hizmet sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmakla yükümlü kılınmıştır.

2) CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelik kapsamında yapılan diğer önemli değişiklikler tüketici tarafından cayma hakkının kullanılmasına ilişkindir. Bu kapsamda, belirli şartların varlığı halinde iade masraflarının tüketici tarafından karşılanabilmesi düzenlenmiş; cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşmelerin kapsamı genişletilmiş ve cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bazı prosedürel değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik ile getirilen belli başlı yenilik ve değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

 • Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
 • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

İade Masraflarının Tüketici Tarafından Karşılanabilmesi

Tüketici, iade hakkını kullanırken;

 1. ön bilgilendirmede tüketici tarafından karşılanacağının kararlaştırılması, belirlenen iade masraf tutarına ve öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi halinde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilendirmenin yapılması,
 2. satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi ve
 3. teslim masraflarını geçmemesi

şartlarıyla iade masrafını karşılamakla yükümlü tutulmuştur.

Ancak;

 • Tüketiciye teslim edilen malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu değildir.
 • Ön bilgilendirmede yer verilmesi gereken bilgiler bulunmuyorsa, söz konusu masraf satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.
 • Ayrıca, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin malın tüketiciden alınmasını sağlayacaktır.

Aksi Kararlaştırılmamışsa

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Sözleşmeler

Aksi taraflarca kararlaştırılmamış ise;

 • Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler
 • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

Cayma Hakkı ile İlgili Diğer Değişiklikler

Tüketicilerin, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren malı göndermek için sahip olduğu 10 günlük süre 14 güne çıkarılmıştır.

Tüketiciler, cayma hakkını kullandıklarına dair bildirimlerini, satıcı ve sağlayıcının yanı sıra yalnızca aracı hizmet sağlayıcıya da yöneltebileceklerdir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.