1023456a.jpg 

Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

Yeni Gelişme

Türkiye'de tüketicilerin satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerini tüketici mahkemelerinde ileri sürebilmeleri uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olmasına bağlıdır. Bu sınırlar her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir. Söz konusu sınırların altında kalan tüketici şikâyetleri için yalnızca tüketici hakem heyetlerine başvurulabilmektedir. "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca, söz konusu sınırlar 2021 yılı için %9,11 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, değeri 11.330 TL altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli olacak, bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

Sonuç

Tüketicinin parasal sınırlara göre görevli olan tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurmaması halinde, söz konusu başvuru reddedilebilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.