Kambiyo işlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmasına ilişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu'nun 33'üncü Maddesine İlişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişikliğe gidilmiş ve aşağıda yer alan istisnalar haricinde kambiyo satış işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde bir oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") alınmasına karar verilmiştir. Buna göre; BSMV uygulaması kapsamına alınmayan,

  1. Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılan kambiyo satışlarında, ve
  3. Döviz cinsinden kredilerin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da döviz kredisi kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde sıfır olarak belirlenmiştir.

Söz konusu yeni uygulamanın, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde Hazine'ye gelir sağlama ve son zamanlarda ülkemizde oldukça artan döviz alımını caydırma amacı taşıdığı anlaşılmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.