Sermaye Piyasaları Kurulu (“SPK”) tarafından 19 Eylül 2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmi Gazete'de “Bilgi Suistimali Ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)'nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (V-101.1.a)” (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır ve yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yasaklı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Yasağı

Bilindiği üzere, haklarında SPK kararıyla işlem yapma yasağı getirilen kişiler, işlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca borsalarda işlem gören ve Tebliğ'in dokuzuncu maddesinde sayılan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamazlar. Buna ek olarak, SPK tarafından işlem yapma yasağı kararları Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (“MKK”) tebliğ edilir ve MKK tarafından, haklarında işlem yapma yasağı kararı bulunan kişilere ait hesaplara işlem yapma yasağı kaydı işlenir. Bu kişilere ait ve/veya işlem yapma yasağına ilişkin SPK kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleşmemiş olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiş bulunan alım emirleri sonucu yasaklının MKK nezdindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen Tebliğ'in 13'üncü maddesinde belirtilen ilgili sermaye piyasası araçları yasaklı statüde izlenir. İncelemeye konu olan paylar, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonu katılma payları ve diğer sermaye piyasası araçları yasaklı statüsüne alındıktan sonra işlem yapma yasağı süresince borsalarda alım veya satıma konu edilemezler.

Değişiklik Tebliği ile Yasaklı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Yasağına Getirilen İstisna

Değişiklik Tebliği ile SPK, yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçlarının bazı koşullarda borsada satışına izin veren madde kapsamına yeni bir istisna eklemiştir. Buna göre, daha önce yasaklı sermaye piyasası araçları, hakkında işlem yapma yasağı kararı verilen kişinin yatırım kuruluşlarına olan kredi borcunun kapatılması amacıyla işlem yapma yasağı süresince borsalarda satılabiliyordu. Yeni istisna ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki mevcut açık pozisyonlara ilişkin müşterinin takas veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla da yasaklı sermaye piyasası araçlarının satışı mümkün olabilecek. Şöyle ki, işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki mevcut açık pozisyonlara ilişkin takas veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda, yatırım kuruluşları kendilerine söz konusu takas veya teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle borçlu olan müşterileri ile yatırım hizmet ve faaliyetleri bağlamında akdedilen sözleşmelerde hüküm bulunması kaydıyla kendi nezdinde yer alan hesaplardaki borçlu müşterilerine ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada işlem görmemesi halinde borsa dışında satarak veya virmanlayarak alacaklarını tahsil edebilecekler.

Yapılacak satış işlemleri kapsamında gerekli kıymet tanım değişikliklerini yapmaya, hesaplar arası aktarım işlemlerine onay vermeye MKK'nın yetkili olacağı ve yapılacak satış ve/veya virman işlemlerine ilişkin yatırım kuruluşları ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıkların genel hükümlere tabi olacağı belirtilmiştir.

Değişiklik Tebliğ ile yapılan düzenleme, işlem yapma yasaklı kişilerin işlem yapma yasağı uygulanmadan önce Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin takas veya teminat tamamlama yükümlülükleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Eylül 2023 tarihinden önce doğmuş ve bu yükümlülüklerin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmiş olduğu hallere de uygulanacaktır.

Sonuç

Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçları, hakkında işlem yapma yasağı kararı verilen kişinin yatırım kuruluşlarına olan kredi borcunun kapatılması amacıyla işlem yapma yasağı süresince borsalarda satılabilirken Değişik Tebliği ile, bu duruma ek bir istisna getirilerek Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki mevcut açık pozisyonlara ilişkin müşterinin takas veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla da yasaklı sermaye piyasası araçlarının satışı Değişiklik Tebliği'nde belirtilen koşullar çerçevesinde mümkün kılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.