Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 19 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde yayımlanan 19.01.2023 tarih ve 3/96 sayılı karar ("Karar") ile halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerine ilişkin birtakım değişiklikler getirildi.

Karar uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında;

  1. Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için;

i. Yatırımcı sayısının 50'den az olmaması ve

ii. Herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20'sinden fazlasına sahip olmaması

şartlarının bir arada sağlanması gerektiğine,

  1. Portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzaladıkları müşterileri adına ilettikleri taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine,
  2. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Profesyonel müşteri ve genel müşteri" başlıklı 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki kuruluşların (aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar) kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine ve
  3. SPK Karar Organının daha önce kamuya duyurulan 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı kararının (ç) bendinin, halka arz edilen paylarının piyasa değeri 250.000.000 Türk Lirası ve altı olan halka arzlarda, "Borsa'da Satış" yönteminin uygulanmasının zorunlu olduğu şeklinde değiştirilmesine

karar verilmiştir.

Karar'in yer aldigi bültene buradan ulasabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.