Rekabet Kurulu, 2009 yılında yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Aktif İşbirliği Yönetmeliği) kapsamında ilgili yönetmelik hakkında güncelleme yapılmasına karar vermiş ve yeni “Aktif İşbirliği Yönetmeliği Taslağı”nı kamuoyu görüşüne sunmuştur. Kurul'un yayımlamış olduğu yeni taslak ile temel olarak;

  • Aktif işbirliği ve uzlaşma müessesesi arasındaki farkın netleştirilmesi adına, aktif işbirliği başvurusunda bulunanlara katma değerli belge sunma şartının getirilmesi,

  • İdari yaptırımlar bakımından kartel tarafları ile aynı şekilde sorumlu tutulan, topla dağıt kartelinin tarafları ile dikey ilişki içinde olanların veya diğer kartel kolaylaştırıcılarının aktif işbirliğinden yararlanma koşullarının hukuki çerçevesinin belirlenmesi,

  • Soruşturma süreçlerinin aksamaması adına bazı durumlarda aktif işbirliği başvurularına makul bir süre sınırı getirilmesi,

  • Başvuru sahiplerinin yeni bilgi ve belgelere erişmeleri durumunda bu bilgileri sunmaları gereken sürelerin belirlenmesi,

  • Başvuru sahiplerinin bir kartelin tarafı olabileceği düşüncesiyle aktif işbirliği başvurusunda bulunmaları ve bu başvuruların Kurul tarafından kabul edilmesi ancak soruşturma sonucunda ihlalin kartel olmadığı kanaatine varılması durumunda aktif işbirliği başvurusunun akıbetinin belirlenmesi,

ve metin genelinde ifadelerin düzenlenerek yeknesaklaştırılması hedeflenmiştir. Kurul, ilgili yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne sunma kararı vermiş ve taslağa ilişkin görüş ve önerileri 09.10.2023 tarihine kadar kabul edeceğini duyurmuştur.

(Rekabet Kurumu – 28.09.2023)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.