Rekabet Kurulu Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemi 4054 sayılı Kanun'un 11. Maddesi uyarınca resen incelemiştir. Kurul inceleme sonucunda;

  • İşlemin izne tabi olduğuna,
  • İşlemin sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
  • Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Kanun uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

karar vermiştir.

(Rekabet Kurulu kararı 02.03.2023)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.