Artik bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

Yeni Gelisme

Rekabet Kurumu, ("Kurum") Rekabeti Sinirlayici Anlasma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanilmasina Yönelik Önarastirmalarda ve Sorusturmalarda Sunulacak Taahhütlere Iliskin Teblig Taslagi'ni ("Teblig Taslagi") resmi internet sitesinde 27.11.2020 tarihinde yayimladi. Teblig Taslagi ile olasi rekabet karsiti zararlarin büyümeden önlenmesi ve rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan ayrintili inceleme süreçlerinin kamu ve hakkinda inceleme yürütülenler bakimindan yol açabilecegi zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadir. Rekabet Kurumu'na Teblig Taslagi'na iliskin olarak 28.12.2020 tarihine kadar görüs, öneri ve degerlendirme bildirmek mümkündür.

Gelisme Ne Anlama Geliyor?

Teblig Taslagi ortaya çikan rekabet sorunlarinin giderilmesine yönelik olarak ilgili tesebbüs ya da tesebbüs birliklerince taahhüt sunulmasina, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafindan ilgili tesebbüs ve tesebbüs birlikleri açisindan baglayici hale getirilmesine ve izlenmesine iliskin usul ve esaslari düzenlemektedir. Teblig Taslagi'nda belirtilen usul ve esaslar asagida sunulmaktadir:

  • Taahhüt taleplerinin sunulmasina iliskin süre kisitlamasi getirilmistir: Teblig Taslagi'nin 5. maddesi sorusturmaya konu tesebbüslerin taahhüt taleplerini sorusturma bildiriminin tebliginden itibaren 3 ay içinde sunmasi gerektigini belirtmektedir. Bununla birlikte, 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un ("Kanun") taahhüt mekanizmasini düzenleyen 43. maddesinin 3. fikrasi ise önarastirma ve sorusturma süreci boyunca taahhüt sunulabilecegini öngörmektedir. Rekabet Kurulu, Kanun'un bu belirlemesine paralel olarak 28.07.2020 tarih ve 20-36/485-212 sayili Arslan Nakliyat kararinda sorusturma safhasi tamamlanana dek taahhüt sunulabilecegine karar vermistir.
  • Taraflara Kurum ile taahhüt üzerine görüsme yapma imkâni taninmistir: Teblig Taslagi'nin 6. maddesi taraflarin taahhüt sunma taleplerini Kurum'a iletmelerinin ardindan taahhüt görüsmelerinin en kisa sürede baslayacagini belirtmektedir. Teblig Taslagi'na göre bahse konu görüsmeler sözlü veya yazili gerçeklestirilebilecek olup sözlü olarak gerçeklestirilecek görüsmeler bir tutanak araciligiyla kayit altina alinacaktir.
  • Alternatifli taahhütler yasaklanmistir: Teblig Taslagi'nin 8. maddesi ile taahhüt metninin sunulan taahhüdü açik bir sekilde içermesi ve buna ek olarak alternatif taahhütler içeren taahhüt metinlerinin Rekabet Kurulu tarafindan kabul edilmeyecegi belirtilmektedir.
  • Taahhüt metninde yer almasi gereken hususlar belirlenmistir: Teblig Taslagi'nin 8. maddesinde bir taahhüt metninde belirtilmesi gereken hususlar sayilmistir. Buna göre, (i) taahhüt metninde taahhütle giderilmesi amaçlanan rekabet sorunu, (ii) taahhüdün ne oldugu, (iii) ne zamandan baslanmak suretiyle yerine getirilecegi, (iv) ne kadar süreyle ve ne sekilde uygulanacagi, (v) uygulanmasinda gözetilecek süreler, (vi) bu sürelerin hangi hallerde uzayabilecegi, (vii) taahhüdün piyasaya etkisi, (viii) rekabet sorununu nasil çözecegi, (ix) taahhüde uyumun nasil izlenebilecegi ve (x) gerekli görülen diger hususlarin açikça belirtilmesi gerekmektedir.
  • Taahhüdün uygun bulunmamasi halinde degisiklik yapma imkâni taninmistir: Teblig Taslagi'nin 10. maddesi ile Rekabet Kurulu'nun yaptigi degerlendirme sonucunda taahhüdün uygun bulunmamasi halinde taraflarin bir kereye mahsus olmak üzere Rekabet Kurulu'nun degerlendirmeleri çerçevesinde ve belirledigi süre içinde taahhütte degisiklik yapabilecegine ya da taahhüt sürecinin sonlandirilmasina karar verilebilecegi belirtilmektedir.
  • Taahhüt sürecinin sonlandirilmasi sonrasi taahhüt sunulmasi yasaklanmistir: Teblig Taslagi'nin 13. maddesi ile bir taahhüt sürecinin Rekabet Kurulu tarafindan dogrudan veya tesebbüse taahhüdü degistirme imkâni tanindiktan sonra sonlandirilmasi halinde tekrar taahhüt talebinde bulunulamayacagi belirtilmektedir.
  • Taahhüdün kabul edilerek baglayici hale getirilmesine iliskin esaslar belirlenmistir: Teblig Taslagi'na göre Kurul sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarinin giderilebilecegine kanaat getirirse taahhüt sürecinin herhangi bir asamasinda taahhüdü ilgili taraflar açisindan baglayici hale getirerek sorusturma açilmamasina veya açilmis bulunan sorusturmaya son verilmesine karar verebilir. Teblig Taslagi, Rekabet Kurulu'nun bu kararinin rekabet sorununu ortaya çikaran anlasmanin, kararin ya da uygulamanin ihlal oldugu veya olmadigi tespitini içermeyecegini ifade etmektedir.
  • Taahhüdün izlenmesine iliskin usuller belirlenmistir: Teblig Taslagi'nin 15. maddesi ile taraflarin taahhüde uyumlarinin izlenmesinin; taraflarca düzenli olarak rapor sunulmasi, denetim amaciyla üçüncü kisilerin atanmasi ya da meslek birlikleriyle veya ilgili kurum ve kuruluslariyla is birligi yapilmasi gibi yollarla gerçeklestirilebilecegi belirtilmistir. Bununla birlikte 9. madde ise "taahhüdün etkili sekilde uygulanabilirligi bakimindan izleme gerektirmeyen taahhütler tercih edilir" seklinde bir hüküm içermektedir.
  • Teblig yürürlüge girdiginde devam eden önarastirma ve sorusturmalar hakkinda da uygulanacaktir: Teblig Taslagi, ilgili teblig yürürlüge girdigi takdirde, teblig hükümlerinin yürürlüge girecegi tarih itibariyle devam eden önarastirma ve sorusturmalar hakkinda da uygulanacagini ifade etmektedir. Teblig Taslagi, Resmi Gazete'de yayimlandigi tarihte yürürlüge girecektir.

Sonuç

Rekabet Kurumu, 24.06.2020 tarihinde yürürlüge giren 7246 sayili Kanun ile 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'da yapilan degisiklikler ile eklenen taahhüt müessesesinin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar hakkinda Teblig Taslagi'ni yayimlayarak kamuoyunun görüs, öneri ve degerlendirmelerine sunmustur. Yukarida özetlenen düzenlemeye iliskin olarak 28.12.2020 tarihine kadar Rekabet Kurumu'na yeni yayimlanan Teblig Taslagi'na iliskin görüs bildirmek mümkündür. Söz konusu Teblig Taslagi ve nihayetinde yürürlüge girecek teblig ile kamu ve hakkinda inceleme yürütülenler bakimindan kaynaklarin rekabet hukuku uygulamasi nezdinde daha verimli degerlendirilmesi hedeflenmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.