6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında kurulan Reklam Kurulu, ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları mevzuat kapsamındaki ilkeler çerçevesinde incelemekte ve gerektiğinde denetim yapmaktadır. Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği inceleme ve denetimler kapsamında Kanun'da belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde Reklam Kurulu'nun bu kişiler ile ilgili olarak; aykırılık teşkil eden reklamın yayınlanmasının durdurulması, reklamın düzeltilmesi veya idari para cezası şeklinde bir yaptırım uygulanması yönünde karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, Reklam Kurulu'nun 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu kararların incelenmesi sonucunda sıkça tekrar eden ve vurgulanan hususlar tespit edilerek kısa ancak öz bir değerlendirmeyle öne çıkan bu hususların kısaca aktarılması çabalanmıştır.

Kanun ve ticari reklamlar ile ilgili diğer mevzuat kapsamında; reklam verenlerin, reklam ajanslarının ve mecra kuruluşlarının, ticari reklamlarda, kampanyalarda ve düzenlenen çekilişlerde dikkate alınması gereken ve önemli olduğu düşünülen hususlar aşağıda sıralı olarak dikkatinize sunulmuştur.

I. ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

1. Kötülememe: Reklamlarda hiçbir kişi, kurum veya kuruluşun, ticari ya da mesleki faaliyetin, malın ya da hizmetin, reklamın veya markanın herhangi bir şekilde kötülenmemesi gerekmektedir

2. İspatlanabilirlik: Reklam verenin, ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatlaması gerekmektedir. Bu iddialar ve karşılaştırmalı reklamlarda yer alan ve karşılaştırmaya konu edilen iddiaların reklamın yayınlandığı dönemde geçerli olacak şekilde bilimsel geçerliliği olan bilgi ve belgelerle kanıtlanmalıdır.

3. Yanıltmama ve Dürüst Rekabet İlkelerine Uygunluk: Bir çekilişin yapılacağının duyurulduğu durumlarda, çekilişin yapıldığının ve hediye edileceği ilan edilen ürünün kazanan tüketiciye teslim edildiğinin ispatlanmaması, söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olmasına ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil etmesine sebep olmaktadır.

4. Örtülü Reklam Yasağı: Bir tanıtımı içeren paylaşımlarda, bunun reklam olduğunu gösterir herhangi bir reklam ibaresine yer verilmesi gerekmektedir. Aksi halde muhtelif ürün ve markalara yönlendirme yapmak suretiyle markaların ve ürünlerin örtülü reklamının yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

5. Reklamın İlk Bakışta Anlaşılabilir Olması: Bir paylaşımın, tüketiciler tarafından, ilk karşılaşılan anda başka bir şey yapılmasına gerek kalmaksızın bu paylaşımın reklam niteliğinde olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

6. Reklam Uyarısının Görünürlüğü: Paylaşımların içerisinde, bu paylaşımların reklam niteliğinde olduğunu belirtmek üzere kullanılmış olan etiket ve açıklamaların da seçilen renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve kolaylıkla okunabilir büyüklükte olması gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.