Kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuat Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları ışığında sürekli olarak güncellenmektedir. Bu yüzden veri sorumluların yasalara uymak için değişiklikleri takip etmesi ve eğer gerekiyorsa politikalarını yasalara uygun olarak güncellemesi gerekmektedir.

Kurul, son kararlarından birinde bir telekomünikasyon operatörünü, ilgili kişinin başvurusunu işleme koymak için konuyla ilgili noter kanalı veya elektronik imzalı yoluyla başvurmasını talep etmesi nedeniyle, konuyla ilgili dikkat ve özen göstermesi konularında talimatlandırdı. Söz konusu operatörün kullandığı bu yöntem, aslında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmeden önce en yaygın kullanılan uygulamalardan biriydi. Oysaki Tebliğ, ilgili kişilerin veri sorumlularına başvurmaları için çok daha kolay yöntemler sağlıyor.

Kurul, bu kararında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Tebliğ'de öngörülen kuralları hatırlattı ve operatörü yasalara uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi yönünde talimatlandırdı.

Kurul, operatöre herhangi bir idari para cezası vermemiş olmasına rağmen, kamuya açıklanmış olan bu karar, veri sorumlularına, ilgili kişilerin haklarıyla ilgili uygulamalara ilişkin prosedürlerini yürürlükteki yasalara uygun olarak güncellemeleri noktasında bir uyarı olarak görülebilir. 2019 yılının ve veri sorumluları siciline başvuru tarihlerinin sonuna yaklaştığımız bu zaman dilimi, veri sorumlularının silkelenerek politika ve prosedürlerini incelemek, gerekirse bunları güncellemek üzere harekete geçmesinin tam zamanı olabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.