15 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı Veri Sorumluları Sicili'ne ("Sicil") kayıt yükümlülüğü olmayanları (istisnaları) belirliyor.

Merakla beklenen karar uyarınca aşağıdaki kişi ve kurumlar istisna kapsamında olacak:

 1. Veri kayıt sisteminin parçası olan fakat yalnızca otomatik olmayan yollarla veri işleyenler
 2. İlgili mevzuat kapsamında kurulmuş dernek, vakıf ve sendikalardan yalnızca mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler
 3. Avukatlar
 4. Noterler
 5. Siyasi partiler
 6. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler

Özel sektör kuruluşlarına dair tek istisnanın veri kayıt sisteminin parçası olan fakat yalnızca otomatik olmayan yollarla veri işleyenler (bilgisayar gibi veri işlemeye yönelik sistemler kullanılmadan sadece kağıt, fiziksel dosya gibi yollarla) olduğu da düşünüldüğünde bir an önce hazırlıklara başlanmalı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası yaptırımı uygulanabileceğini de unutmamak, kayıt ve bildirim yükümlülüğüne ciddiyetle yaklaşmak gerek.

Sicil'e kayıt için hangi bilgilerin verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlamak gerekirse:

 • Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 • Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler,
 • Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi.

Bildiğiniz üzere, Veri sorumlularının Sicil'e başvurusunda ve Sicil'e ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları bilişim sistemi olan VERBİS'in test çalışmaları devam ediyor. Sektörel test aşamasında olan VERBİS'in yakın zamanda açılması ve bununla birlikte kayıt sürecinin başlayacığını öngörüyoruz. Kayıt sürecinde veri sorumlularının kaydı için bir süre verilip verilmeyeceği, verilirse ne kadar süre verileceği konusunda kesin bir bilgi yokken süreç başladığında zor durumda kalmamak için ivedilikle yukarıda sıraladığımız, kayıt için gerekli bilgilerin tespit edilip hazırlanmasını öneririz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.