19 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") ile konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalar için arabuluculuk 01.01.2019 tarihi itibarı ile dava şartı haline getirilmiştir.

Kanun'un 20. maddesi uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 5. maddesinden sonra gelmek üzere "Dava Şartı Olarak Arabuluculuk" maddesi eklenmiştir. İşbu madde uyarınca arabulucu başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Bu süre zorunlu hallerin varlığı halinde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta uzatılabilir.

Kanun'un 21. maddesi ise Kanun'un zorunlu arabuluculuk hükümlerinin yürürlük tarihi itibariyle halihazırda herhangi bir yargı merci önünde görülmekte olan davalar bakımından uygulama alanı bulmayacağını ifade etmektedir.

Originally published December 28, 2018.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.