26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınır, 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)'nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 23,73 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen Tebliğ gereği, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a. 5.650,00 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b. Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650,00 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Tüketiciler, yukarıda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde olan uyuşmazlıklar için öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmak zorundadır. Tüketicilerin söz konusu parasal sınırlar dâhilindeki uyuşmazlıklar için, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmadan doğrudan Tüketici Mahkemelerinde dava ikame etmeleri halinde ise davanın görev yönünden reddine karar verilmesi söz konusu olacaktır.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlarda yapılan değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

28 December 2018

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.