Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Veri Sorumlularına Örnek Olması, yol göstermesi amacıyla kendi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını 10 Mart 2019'da internet sayfasında yayınladı.

Hatırlayacaksınız, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 7. maddesinde düzenlemektedir. Aslında, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten 28 Ekim 2017 tarihine kadar kişisel verileri işleyenler ve veri sorumluları açısından oldukça önemli olan bu konunun nasıl uygulanacağı belirsizdi. Bu belirsizlik ise "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik"'in ("Yönetmelik"), 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanması ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesiyle ortadan kalkmıştı. (Bakınız https://www.özbek.av.tr/kvk-blog/kişisel-verilerin-silinmesi-yok-edilmesi-veya-anonim-hale-getirilmesi-hakkında-yönetmelik/)

Yönetmelik'in 5. maddesi, Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumlularını, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlü tutmaktadır.

Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca, düzenlenecek kişisel veri saklama ve imha politikasının aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir:

  1. Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacı
  2. Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamları
  3. Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin tanımı
  4. Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklama
  5. Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler
  6. Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları
  7. Saklama ve imha sürelerini gösteren tablo
  8. Periyodik imha süreleri (Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemine ilişkin süreler)
  9. Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu değişiklik.

Son bir hatırlatma, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü olmayan veri sorumlularının, her ne kadar bir politika hazırlama yükümlülükleri olmasa da, işledikleri verileri Kanun'a uygun şekilde saklama, silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülükleri devam etmektedir

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.