Yeni Gelişmeler

Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu ("TMSF") Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te değişiklik ("Değişiklik") yaptı.

Değişiklik 25 Eylül 2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Değişiklik'ten önce TMSF, mevduat ve katılım hesaplarının 100 bin TL'ye kadar olan tutarı için sigorta koruması sağlıyordu. Değişiklik ile birlikte sigorta korumasından yararlanacak tutar 150 bin TL'ye yükseldi.
  • Değişiklik ile birlikte, hesapların sigortalanmasına ilişkin içeriği TMSF tarafından belirlenecek açıklama, şubelerde yazılı olarak asılacak veya dijital ekranlarda ilan edilecek.

Sonuç

Değişiklik ile mevduat ve katılım hesapları için sigorta güvence limiti artırılarak tasarrufların bankalarda değerlendirilmesi teşvik ediliyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.