Bilindiği üzere, 08.09.1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik sistemi değişmiş olup 08.09.1999 tarihine kadar işe başlayarak sigorta girişleri yapılmış olan kişilerde kadınlar için 20 yıl ve 5000 prim günü ile erkekler için 25 yıl ve 5000 prim günü şartlarını doldurmuş oldukları takdirde emekli olmaktalardı. Ancak 08.09.1999 tarihinde yapılmış olan sistem değişikliği ile yukarıda belirtilmiş olan şartlara ek olarak kişilerin emekli olabilmek için belirli bir yaşı bekleme zorunluluğu getirilmiş olup işbu yaş sınırı kadınlarda 40 ila 58, erkeklerde ise 44 ila 60 yaş aralığı olarak belirlenmiştir. İşbu yaş sınırının geçmişe yönelik uygulanmasından kaynaklanan mağduriyetler ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi adına 18.10.2019 tarihinde "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ("Kanun Teklifi") Komisyon'a sunulmuştur.

İşbu Kanun Teklifi'nin onaylanması halinde 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sair diğer kanunlarda belirtilmiş olan emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı şartını sağlayıp da yaş koşulunu sağlamayan ve 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlardan sigortalılık veya hizmet süresini tamamlayan ve prim ödeme gün sayısını dolduranlar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na başvurmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.