T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ("Bakanlık") 04.11.2019 tarih ve 468620 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin ("Genelge") 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında değişik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik uyarınca, yabancı ortakların ileride gerçekleşecek sermaye artırımlarında ödemek ile yükümlü olacakları pay bedellerine ilişkin olarak yeni bir düzenleme getirilmiştir.

Bakanlığın yazısı ile getirilen düzenlemeden önce yabancı ortak tarafından Türkiye'deki iştirakine yurtdışından gönderilen para ya sermaye taahhüdünün ifası ya da kredi olarak kabul edilmekte ve bu çerçevede bir hukuki işleme tabi olmaktaydı. Yeni düzenleme ile yabancı ortaklar tarafından sermaye taahhüdü ifası beyanı veyahut kredi olarak tanımlanmasına gerek olmaksızın, Türkiye'deki iştirake sermaye avansı verilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 29.03.2013 tarih ve 2013/YB-7 sayılı genelgesi ("TCMB Kararı") yayımlanmadan önce de Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde sermaye avansına ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı. Ancak ilgili TCMB Kararı ile Genelge'nin 1.2 nci maddesinde yer alan 'sermaye avansı' ifadesinin ve ileride gerçekleşmesi planlanan sermaye artışına ilişkin tüm düzenlenlemelerin kaldırıldığı bildirilmişti. Yabancı ortağın ileri bir tarihte yapılacak sermaye artışı için sermaye avansı göndermesine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırıldığı için de, yurtdışından gönderilen tutarların sermaye taahhüdü ifası ya da kredi olarak sınıflandırılması söz konusuydu.

Bu bakımdan, Bakanlık tarafından 04.11.2019 tarihinde getirilen yeni açılım ile yabancı ortaklara sermaye taahhüdü ifası ya da kredi olarak bir sınıflandırmaya tabi olmadan ileride gerçekleşmesi planan sermaye artırımına ilişkin sermaye avansı gönderme imkanı getirilmiştir. Ancak Genelge uyarınca sermaye avansının yatırıldığı tarihten başlamak üzere 3 ay içinde sermaye artışının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımının belgelenmesi gerekmektedir. Süre şartına uyulmadığı takdirde, Genelge m. 6/(6) uyarınca, yabancı ortakların taahhüt edilen sermaye artırımına ilişkin şirket hesabına yatırdığı tutarlar söz konusu işlem için şirketlerce kullanılamayacak ve bu tutarlar şirket yönünden yabancı ortaktan alınan krediye dönüşecek ve ayrıca Genelge m. 14 vd. hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca bu durumda damga vergisi uygulaması ve kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi yapılması da  gündeme gelebilecektir.

Söz konusu Genelge'ye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d58bd2eb-b966-4765-a0cc-626c507449d8/Sermaye+Hareketleri+Genelgesi+-+8.+De%C4%9Fi%C5%9Fiklik.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d58bd2eb-b966-4765-a0cc-626c507449d8-msMStiD

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.