Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yeni bir değişiklik ("Değişiklik") yaptı. Değişiklik 4 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

Değişiklik kapsamında yabancı ortaklar tarafından ortağı oldukları Türk şirketin gelecekte yapacağı sermaye artışı için şirket hesabına yatırılan döviz tutarlarının en geç üç ay içinde sermayeye dönüştürülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Türk Ticaret Kanunu'nun 345. ve 459. maddelerinin nakdi sermaye taahhüdünde bedellerin ödenmesine ilişkin düzenlemesi kapsamında, yatırılan bedellerin üç ay içerisinde sermayeye dönüştürülmemesi durumunda banka tarafından sahiplerine iade edilmesi düzenlenmiştir. 2013/YB-7 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesi ile sermaye avansına yapılan tüm atıflar kaldırıldığı için, üç aydan fazla süre ile hesapta kalan ve sermayeye dönüştürülmemiş bedellerin ortak tarafından şirkete verilen borç olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

Sonuç

Değişiklik ile sermaye borcunun ödenmesi ile ilgili düzenlemelerin döviz olarak yatırılan sermaye bedellerine de uygulanacağı netleştirilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.