Jak zmieni się zakres ochrony unijnych znaków towarowych po przeprowadzeniu procedury Brexit? Czy w związku z procedurą Brexit konieczne jest podejmowanie dodatkowych działań w zakresie znaków chronionych w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii?

Mimo, że Brexit jest nadal w bardzo wstępnej fazie, formalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stanie się zapewne faktem. Pojawiają się w związku z tym pewne wątpliwości, również w zakresie znaków towarowych, chronionych na obszarze Unii oraz Wielkiej Brytanii.

Jak zmieni się zakres ochrony unijnych znaków towarowych po przeprowadzeniu procedury Brexit?

Wstępna faza procedury Brexit powoduje, że obecnie brak jeszcze przepisów dotyczących przekształcenia obecnych znaków towarowych EUTM w krajowe znaki towarowe w Wielkiej Brytanii. Bez wątpienia jednak takie przepisy będą musiały wejść w życie. Już teraz rekomenduję uzyskiwanie i utrzymywanie, tam gdzie to możliwe, niezależnej ochrony znaków towarowych w Unii oraz Wielkiej Brytanii.

Czy w związku z procedurą Brexit konieczne jest podejmowanie dodatkowych działań w zakresie znaków chronionych w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii?

Nie. W najbliższym czasie, nie ma konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań, związanych z procedurą Brexit. Dotyczy to zarówno znaków towarowych chronionych na obszarze Unii Europejskiej oraz krajowych rejestracji w Wielkiej Brytanii.

Kiedy Brexit wpłynie w sposób bezpośredni na moje znaki towarowe?

Prawdopodobnie nie wcześniej niż za 2 do 3 lat, a być może jeszcze później. Do tego czasu Wielka Brytania pozostaje członkiem Unii bez jakichkolwiek zmian w zakresie praw IP obowiązujących w UE, w tym praw dotyczących znaków towarowych. Oczywiście krajowe rejestracje znaków towarowych w Wielkiej Brytanii nie zostaną w żaden sposób dotknięte procedurą Brexitu.

Czy porozumienia, umowy licencyjne i inne, dotyczące znaków towarowych w Unii Europejskiej wymagają zmian?

Wszelkie nowe umowy, dotyczące kwestii własności oraz używania znaków towarowych na obszarze Unii Europejskiej, powinny zawierać wskazanie zakresu terytorialnego, w szczególności wskazanie definicji Unii Europejskiej w dacie ich zawarcia. Umowy, które zostały zawarte wcześniej, mogą wymagać weryfikacji pod kątem zgodności i prawidłowości użytych terminów, w tym definicji obszaru Unii Europejskiej.

Czy PATPOL będzie nadal świadczył pomoc i doradztwo w zakresie krajowych znaków towarowych w Wielkiej Brytanii?

Oczywiście tak. Współpracujemy od wielu lat z kancelariami patentowymi w Wielkiej Brytanii. W tym zakresie, również po Brexicie, nic się nie zmieni.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.