Обмін інформацією за запитом між податковими органами є важливим засобом сприяння прозорості та дозволяє податковим органам отримувати інформацію, необхідну для забезпечення дотримання податкового законодавства. Україна є учасником різних міжнародно-правових документів, згідно з якими інформація може бути може бути надана однією країною іншій.

Серед іншого, нещодавно на міжнародному рівні Україна стала учасником обміну фінанасовою інформацію відповідно до загального стандарту звітності (Common Reporting Standard (CRS)).

Основи CRS

CRS - це узгоджений глобальний стандарт для автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією (automatic exchange of information (AEOI)), розроблений і затверджений Радою Організації економічного співробітництва та розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development (ОЕСD)) у лютому 2014 року.

CRS закликає юрисдикції отримувати інформацію від своїх фінансових установ і автоматично обмінюватися нею з іншими юрисдикціями на щорічній основі. У стандарті визначено інформацію про фінансові рахунки, якою необхідно обмінюватися, хто є підзвітними фінансовими установами, а також описані загальні процедури перевірки, яких повинні дотримуватися фінансові установи. CRS не встановлює правил нарахування та сплати податків, а є документом, що описує належну процедуру звітності та перевірки інформації про фінансові рахунки фізичних та юридичних осіб з метою автоматичного обміну.

CRS імплементується в законодавство окремих країн на основі міжнародних угод та внутрішніх нормативно-правових актів.

Базовою угодою, яка передбачає автоматичний обмін інформацією між різними державами є Багатостороння конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MCMAATM)) від 1988 року.

У свою чергу, стаття 6 MCMAATM стала правовою основою для підписання Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS MCAA)) від 29 жовтня 2014 року. CRS MCAA є міжнародним інструментом, що забезпечує стандартизований та ефективний механізм для полегшення автоматичного обміну інформацією відповідно до CRS. Він є доволі зручним, оскільки дозволяє уникнути необхідності укладення декількох двосторонніх угод між державами. Станом на 16 травня 2023 року CRS MCAA підписало 120 країн. Україна приєдналася до CRS MCAA 19 серпня 2022 року.

Окрім приєднання до CRS MCAA на міжнародному рівні, у внутрішнє законодавство юрисдикцій CRS інтегрується шляхом прийняття окремих нормативно-правових актів.

CRS в Європі

У законодавство Європейського Союзу (ЄС) CRS впроваджено через другу поправку до Директиви Ради 2011/16/ЄС від 15 лютого 2011 року про адміністративне співробітництво у галузі оподаткування та скасування Директиви 77/799/ЕЄС (Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (DAC)). Таким чином, в ЄС CRS ще асоціюють з DAC2.

Варто зазначити, що в ієрархії законодавства ЄС директиви є обов'язковими щодо результатів, які мають бути досягнуті, для будь-якої або всіх держав-членів, яким вони адресовані, але залишають національним органам влади вибір форми і методів.

Національні законодавчі органи повинні імплементувати положення директив у місцеве законодавство окремими правовими актами. Тому для імплементації DAC2 у внутрішнє законодавство країни ЄС приймали окремі нормативно-правові акти.

CRS в Україні

В українське законодавство правила CRS імплементовано шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» № 2970-ІХ від 20 березня 2023 року (набрання чинності 28 квітня 2023 року) (Закон № 2970-ІХ).

Порядок застосування CRS окремо встановлюється Міністерством фінансів України.

В той же час, правила CSR повинні застосовуватися в широкому розумінні. Це означає, що питання, які не врегульовані Податковим кодексом України (ПКУ), повинні визначатися відповідно до CRS MCAA, CRS, а також інших актів законодавства, ухвалених на виконання положень CRS MCAA.

Алгоритм

CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про певні види фінансових рахунків фізичних та юридичних осіб між юрисдикціями, які приєднались до CRS MCAA.

Первинний збір інформації про рахунки, яка підлягає обміну, здійснюється підзвітними фінансовими установами, які, в свою чергу, передають дані місцевим податковим органам. В подальшому податкові органи юрисдикцій - учасників CRS MCAA обмінюються даними в уніфікованому форматі.

Строки

Для цілей CRS MCAA та CRS першим звітним періодом в Україні є період, що розпочинається 1 липня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року.

Українські фінансові установи повинні повідомляти інформацію про підзвітні рахунки до Державної податкової служби України (ДПСУ) до 1 липня кожного року.

ДПСУ обмінюватиметься інформацією з юрисдикцією податкової резидентності власника рахунку протягом дев'яти місяців після завершення звітного року (тобто, до 30 вересня кожного року).

Перший обмін інформацією за участю України планується у вересні 2024 року.

Важливо

CRS вплине на велику кількість рахунків фізичних осіб, оскільки не встановлює для них мінімальних порогів та застосовується до будь-якого інвестора або власника рахунку, який є податковим резидентом юрисдикції-учасниці.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.