ARTICLE
16 November 2018

Komoly újdonság jön a társasági adózásban

A kormány által október 19-én benyújtott adócsomag egyik legfontosabb eleme a csoportos társaságiadó-alanyiság lehetőségének megteremtése 2019.
Hungary Tax
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

A kormány által október 19-én benyújtott adócsomag egyik legfontosabb eleme a csoportos társaságiadó-alanyiság lehetoségének megteremtése 2019. január 1-tol. Kurucz-Váradi Károly adószakérto szerint, az új jogintézmény versenyképességi szempontból is lényeges változást jelent. A csoporttagok egyedi adóalanyiságából eredo korlátok jelentos részének kiküszöbölése ugyanis megkönnyíti a vállalatcsoportok szerkezeti átalakítását: csoportos adóalanyiság mellett egyszerubb egyes tevékenységek csoporton belüli kiszervezése, más tevékenységek összevonása. Jelenleg csak a benyújtott törvényjavaslat alapján lehet a csoportos adóalanyiságra vonatkozó szabályozást ismertetni, amelyhez képest a 2019. január 1-én ténylegesen hatályba lépo szabályozás akár jelentos változást is tartalmazhat.

A tagság

Csoportos adóalanyiság tagjai olyan társaságiadó-alanyok lehetnek, amelyek között legalább 75 százalékos mértéku szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn. Nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett szavazati jog is lehetoséget adhat arra, hogy az érintett adózók ugyanannak a csoportos adóalanyiságnak legyenek a tagjai, de csak akkor, ha a közvetett szavazati jog alapjául szolgáló közvetlen szavazati jogok elérik vagy meghaladják a 75 százalékos arányt. A szavazati jogon alapuló befolyás gyakorlásánál figyelembe lehet venni a külön megállapodás alapján gyakorolt szavazati jogot is – teszi hozzá Kamocsay-Berta Eszter jogi szakérto. A Polgári Törvénykönyv szabályaiból következik, hogy a szavazati arány kiszámításánál a közeli hozzátartozók (például, a házastársak, valamint a szülo és gyermeke) közvetlen és közvetlen szavazati jogát egybe kell számítani.

Megalakulás, megszunés

A csoportos adóalanyiság megalakulásához a NAV engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet az alapító tagok együttesen nyújtják be. Elso ízben 2019. január 1. és 15. között lehet a kérelmet benyújtani, amely határido jogveszto – hangsúlyozza Kamocsay-Berta Eszter szakérto. Amennyiben az állami adó- és vámhatóság a kérelmet jóváhagyja, a csoportos társasági adóalanyiság 2019. január 1-jétol jön létre. A már megalakult csoportos adóalanyisághoz csatlakozni is lehet, amelyet szintén a NAV engedélyez. Ezzel szemben a csoportos adóalanyiságból történo kilépéshez és a csoportos adóalanyiság megszüntetéséhez nincs szükség a NAV engedélyére.

Transzferár-szabályozás

A csoportos adóalanyiság egyik legnagyobb elonye, hogy a csoporttagok az egymás közötti ügyleteik tekintetében mentesülnek a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak alátámasztására (vagyis a transzferár-dokumentációra) vonatkozó kötelezettség alól. Ha valamelyik adózó, még a csoportos adóalanyiság tagjává válását megelozoen módosította adóalapját, a csoport másik tagjával megkötött ügylet alapján, akkor ezen ügylet tekintetében továbbra is fennáll a transzferár-szabályok alkalmazásának kötelezettsége egészen addig, míg az egyensúly helyre nem áll – fejtette ki Kurucz-Váradi Károly.

Közös adóalap

A csoportos adóalanyiság adóalapja egyenlo a tagok egyedi adóalapjai összegével. Pontosabban, a csoportos adóalanyiság adóalapjának megállapításához, a pozitív adóalappal rendelkezo csoporttagok adóalapjait kell eloször összeadni, majd ennek legfeljebb feléig lehet csökkenteni a csoportos adóalanyiság adóalapját, a negatív adóalappal rendelkezo csoporttagok adóalapjai összegével (vagy annak egy részével). A csoporttagság elott keletkezett elhatárolt veszteséggel rendelkezo adózó a csoporttagság idoszaka alatt is csak maga tudja kigazdálkodni ezt az összeget, azzal a csoportos adóalanyiság adóalapja másként nem csökkentheto. A csoportos adóalanyiság adóalapjának mindenképpen el kell érnie a tagjai adóévi pozitív egyedi adóalapjai összege felét. Sot, ha valamelyik tagja a tagságát megelozoen keletkezett elhatárolt veszteséggel csökkentette saját egyedi adóalapját, akkor a csökkentés nélküli adóalap számít a korlát kiszámításánál.

Példa:

A B C D Csoport
Csoporttagság elotti elhatárolt veszteség -560 0 0 -300
Tárgyévi egyedi adóalap (elhatárolt veszteség levonása nélkül) 700 400 -250 -400
Tárgyévi egyedi adóalap 3502, 3 400 -250 -400
Tárgyévi csoport-adóalap 5504, 5
  1. Mivel D" egyedi adóalapja a tárgyévben is negatív volt, ezért a csoporttagság elott keletkezett elhatárolt veszteségbol semmit nem használhat fel a tárgyévben.
  2. A korábbi elhatárolt veszteség legfeljebb a tárgyévi elhatárolt veszteség feléig érvényesítheto az egyedi adóalap megállapításánál [350 = 700 / 2].
  3. A" a tárgyévben fel nem használt 210 elhatárolt veszteséget a következo években saját maga gazdálkodhatja ki [210 = 560 – 350)
  4. A csoport adóalapjának el kell érnie az elhatárolt veszteség nélküli pozitív egyedi adóalapok összegét [550 = (700 + 400) / 2].
  5. A csoport tárgyévben keletkezett összesen 650 csoportszintu elhatárolt veszteségbol felhasznált 200-at [200 = (350 + 400) – 550]. A fennmaradó 450 csoportszintu elhatárolt veszteség felhasználására a következo öt adóév áll a csoport rendelkezésére.

Adókedvezmények

A törvény formailag a csoportos adóalanyiságot jogosítja fel az adókedvezmények érvényesítésére, de valójában az adókedvezmény feltételeit a csoporttagoknak egyedileg kell teljesíteniük. E szabályozás azt jelenti, hogy az adókedvezmények szempontjából a csoportos adóalanyiság a valóságban nem létezik. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a csoportos adóalanyiság több jogcímen is igénybe vehet adókedvezményt, vagy ugyanazt az adókedvezményt több csoporttagja után is érvényesítheti. A csoportos adóalanyiság által összesen érvényesített adókedvezmény ebben az esetben csak kivételesen lehet több, mint az egyedileg érvényesítheto adókedvezmények összege.

Szabadság és felelosség

A törvényjavaslat alapvetoen keretszabályokat határoz meg, amelyek gyakorlati végrehajtása során az adózók viszonylag nagy szabadságot élveznek, de ez a szabadság egyben az adózó felelosségét is növeli. Nincs részletes szabály, például, a csoportalapítás iránti kérelem tartalmára, habár a csoportos adóalanyiság megalapításának egy jogszeru kérelem összeállítása az egyik alapveto feltétele. Szintén alaposan végig kell gondolni, hogy a csoportos adóalanyiság gyakorlati muködése során milyen helyzetek merülhetnek fel, például, a közös adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói jogok gyakorlása során különös tekintettel arra, hogy a csoportos társasági adóalanyiság adókötelezettségét a csoporttagok közül e célra kijelölt és az állami adó- és vámhatóságnak bejelentett csoporttag, mint csoportképviselo útján teljesíti, és ugyanilyen módon gyakorolja adózói jogait. A csoportképviselo olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely alkalmas a csoportos társasági adóalanyiság adókötelezettségének teljesítése és jogai gyakorlása érdekében szükséges minden adat alátámasztására és ellenorzésére. A helyes adózói joggyakorlás kialakítása tehát kiemelt körültekintést fog igényelni.

Originally published in Privátbankár.hu

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More