En Eventuel Ændring I Boafgiftsloven Vil Gøre Det Billigere For Søskende At Arve Hinanden

I december 2023 indgik regeringen sammen med flere politiske partier en aftale om ændringer i personskatten, herunder boafgiften.
Denmark Tax
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Opdatering: Den beskrevne ændring i boafgiftsloven er nu vedtaget, og du kan læse vores opdaterede artikel her: "Ændring i Boafgiftsloven vedtaget: Fra 2027 bliver det billigere for søskende at arve hinanden".

I december 2023 indgik regeringen sammen med flere politiske partier en aftale om ændringer i personskatten, herunder boafgiften. Denne aftale, hvis den implementeres som planlagt, vil potentielt gøre det billigere for søskende at arve hinanden fra 2027.

Arvinger skal betale boafgift ved arv, dog med undtagelse af ægtefæller og velgørende organisationer. For visse familiemedlemmer, som børn, stedbørn, børnebørn og forældre, pålægges en boafgift på 15 %. Derudover skal fjernere familie, herunder søskende, betale en tillægsboafgift på 25 %, hvilket samlet set resulterer i en afgift på cirka 36,25% for søskende, når de arver. Denne boafgift på 15 % gælder kun for det arvede beløb, der overstiger bundfradraget, som i 2024 er på 333.100 kr. Bundfradraget gælder ikke pr. arving, men pr. dødsbo. Derfor skal børn betale 15 % afgift af den samlede arv, der overstiger 333.100 kr.

Fjernelse af tillægsboafgiften på 25%

Ifølge den nye aftale, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2027, vil søskende ikke længere skulle betale tillægsboafgiften på 25%. De vil kun skulle betale 15% af arven ud over det gradvist stigende bundfradrag, der forventes at være 375.000 kr. i 2029. Det er dog værd at bemærke, at afgiftsnedsættelsen kun gælder for søskende og ikke for nevøer og niecer ifølge den nuværende aftale.

Det er endnu ikke bekræftet, om den politiske aftale bliver gennemført, da det kun er en intention fra de involverede partier. Gennemførelsen kræver en lovændring, der skal træde i kraft for at nedsætte afgiften. Hvis lovændringen går igennem, kan det være relevant at ændre eksisterende testamenter, især hvis de er oprettet til fordel for nevøer og niecer i stedet for søskende, eller hvis du har oprettet et testamente til fordel for dine søskende og en almennyttig organisation for at spare afgift. Ændringerne kan påvirke afgiftsbeløbet, hvilket kan påvirke størrelsen af arven til dine søskende, og det anbefales at revidere testamentet i overensstemmelse hermed, især hvis der er bekymringer for fremtidig evne til at ændre det, f.eks. på grund af helbredsmæssige årsager som hjerneskade eller demens.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More