הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ב-25 למאי 2020 טיוטה בנושא 'הגנת הפרטיות בגופי תחבורה בעידן הדיגיטלי' וזו פתוחה להתייחסויות הציבור.

מטרת הרשות ונייר זה הינה להגביר את ההגנה על פרטיות המשתמשים בשירותי תחבורה שונים ולהוביל ליישום עקרונות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו בעת שימוש בשירותים אלו.

הטיוטה עוסקת, בין היתר בנושאים של איסוף מידע אישי, עיבוד מידע הנאסף ממצלמות, שימוש בביג דאטה ועוד.

הטיוטה פונה לגורמים שונים העוסקים בהיבטים מגוונים של תחבורה, ומתייחסת לסוגיות משפטיות הנוגעות למגוון רחב של גופים להם יש זיקה לתחום התחבורה, לרבות:

  • גורמים המספקים תשתיות לתחבורה
  • גורמים המספקים שירותי תחבורה ציבורית
  • גורמים המספקים שירותים נלווים לתחבורה כמו אפליקציות לשיתוף נסיעות, פתרונות ניווט וחניה, פתרונות לנסיעות אוטונומיות, פתרונות לניהול צי של כלי רכב, פתרונות IOT וכן מערכות ניהול ובקרת תנועה מבוססות נתונים ופלטפורמות ניידות כשירות.
  • חברות המספקות מידע לגורמים המצוינים מעלה
  • סטרטאפים בתחום התחבורה החכמה
  • השכרת אופניים וקורקינטים
  • גורמים המפעילים כליי תחבורה במרחב העירוני

הטיוטה מתייחסת לעקרונות מנחים עבור הטמעת הטכנולוגיות החדשות, כגון אחריותיות, גישה מתכללת, ביצוע תסקיר השפעה על פרטיות, תכנון לפרטיות ושקיפות. הטיוטה אף מציעה שורת שאלות לבדיקה עצמית על ידי ארגונים שרוצים לפתח או להשתמש בטכנולוגיה החדשה.

ניתן לראות את הטקסט המלא כאן.

הרשות להגנת הפרטיות תקבל התייחסויות והצעות בנוגע לטיוטת המדריך לכתובת הדוא"ל il.gov.justice@ppa עד ליום א', ה- 2020.06.1

לקוחות המעורבים בתחום התחבורה החכמה, או אשר פעילותם כוללת מסירת או עיבוד מידע לחברות בתחום, מוזמנים לסקור את הטיוטה ובמידת הצורך לשלוח הערות טרם המועד הנקוב מעלה.

Originally published 28 May, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.