Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα τουΔείκτη Αξιών Ακινήτων"RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus" που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, δήλωσε:

"Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 συνεχίζει να παρουσιάζει αυξήσεις στις αξίες ακινήτων, με σημαντικές αυξήσεις στην Λάρνακα και Αμμόχωστο. Τα διαμερίσματα έχουν τις μεγαλυτερες αυξήσεις σε αξίες, ενώ καταστήματα και αποθήκες έχουν σημειωσει μειώσεις. Η επαρχία Λεμεσού δεν έχει σημειώσει αυξομειώσεις στις αξίες, υποδεικνύοντας ότι οι αξίες σταθεροποιούνται. Το αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος και η αυξητική τάση του πληθωρισμού παραμένουν παράγοντες που αναμένονται να επηρεάσουν συνολικά την αγορά ακινήτων".

Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, σχολίασε:

"Η οικονομία παραμένει σχετικά ανθεκτική προς το παρόν, αν και η πρόσφατη υποτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης από την Κεντρική Τράπεζα είναι ενδεικτική των αναπόφευκτων προκλήσεων που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, τα σχόλια και οι απόψεις από τους συμμετέχοντες στο RICS Commercial Property Monitor που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ήταν αρκετά θετικές, και αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις πρόσφατες τιμές ακινήτων ανά την Κύπρο που σημειώνουν αύξηση. Τα οικιστικά ακίνητα καθώς και γραφειακοί χώροι είναι ακόμα δυο σημαντικές κατηγορίες ακινήτων που συνεχίζουν να καταγράφουν ψηλές επιδόσεις".

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του RICS https://www.rics.org/uk/news-insight/research/market-surveys/cyprus-property-price-indices/


Σχετικά με την KPMG Κύπρου:

H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 850 επαγγελματίες σε 6 γραφεία σε όλο το νησί. Αποτελεί μέλος του οργανισμού KPMG International Limited, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η KPMG δραστηριοποιείται σε 144 χώρες και περιοχές, εργοδοτώντας περίπου 236,000 επαγγελματίες σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι πελάτες επιλέγουν την KPMG για την παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών, που βασίζεται στην πολύχρονη πείρα, την εξειδίκευση και τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς.


Σχετικά με την RICS:

Το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) είναι το επίσημο σώμα για επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων, με πρωταρχικό στόχο να επιφέρει τη θετική αλλαγή στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τα πρότυπα τα οποία υιοθετούνται παγκόσμια, την επαγγελματική εξέλιξη που προσφέρει στα μέλη καθώς και τις αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, προωθεί ψηλά επαγγελματικά πρότυπα στην ανάπτυξη και διαχείριση γης, ακινήτων, κατασκευών και υποδομών. Παράλληλα, προσφέρει γερά θεμέλια για αγορές με σιγουριά, πρωτοπορεί στην δημιουργία χώρων εργασίας και διαβίωσης, και παρέχει τις δυνατότητες για θετικές αλλαγές στο κοινωνικό πλαίσιο.