ARTICLE
24 January 2018

Wynalazek przed zgłoszeniem do urzędu patentowego – jak o niego zadbać?

Kluczową kwestią przed zgłoszeniem do urzędu patentowego jest zachowanie poufności, czyli nieujawnianie wynalazku do wiadomości powszechnej
Poland Intellectual Property
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Kluczową kwestią przed zgłoszeniem do urzędu patentowego jest zachowanie poufności, czyli nieujawnianie wynalazku do wiadomości powszechnej. Kiedy wynalazek zostanie uznany za ujawniony powszechnie? Jaki ma to wpływ na procedurę rejestracji?

Kiedy wynalazek jest już gotowy, niejednokrotnie pojawia się chęć podzielania się ze światem swoim dokonaniem. I to właśnie jest ten moment, w którym musimy sobie uświadomić, jak duży może być wpływ zarządzania informacją o wynalazku w czasie przed złożeniem zgłoszenia do urzędu patentowego.

Przed zgłoszeniem

Kluczową kwestią przed zgłoszeniem do urzędu patentowego jest zachowanie poufności, czyli nieujawnianie wynalazku do wiadomości powszechnej. Kiedy wynalazek zostanie uznany za ujawniony powszechnie? Gdy zostanie ujawniony osobie, która nie jest zobowiązana do zachowania poufności.

Poufność przed zgłoszeniem jest szczególnie istotna, ponieważ jest bezpośrednio związana z podstawowym kryterium uzyskania patentu, kryterium nowości. Aby wynalazek mógł zostać uznany za nowy, rozwiązanie nie może zostać uznane za część stanu techniki, czyli za udostępnione do wiadomości powszechnej przed datą pierwszeństwa – w przypadku pierwszego zgłoszenia wynalazku data pierwszeństwa jest datą zgłoszenia. Zatem ujawnienie wynalazku przed datą zgłoszenia sprawia, że kryterium nowości nie może zostać spełnione, a tym samym patent na wynalazek nie może zostać udzielony.

W przypadku ujawnienia nie jest istotne, kto udostępnił wynalazek do wiadomości powszechnej. Sam fakt ujawnienia przed datą pierwszeństwa (zgłoszenia) sprawia, że wynalazek zostanie uznany przez urząd patentowy za nienowy tj. niespełniający kryterium nowości. Zatem ujawnienie wynalazku np. na stronie internetowej firmy, do której dany wynalazek należy będzie stanowiło taką samą przeszkodę do uzyskania patentu jak ujawnienie dokonane przez jakąkolwiek inną osobę. Nie jest przy tym istotny kraj ujawnienia czy język.

Wyjątki

Od powyższej zasady istnieje wyjątek. W przypadku, gdy ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem zgłoszenia wynalazku w urzędzie i było spowodowane w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego, takie ujawnienie nie wyłącza możliwości udzielenia ochrony na wynalazek.

Ponadto, nie każde udostępnienie wynalazku osobie trzeciej zostanie uznane za udostepnienie do wiadomości powszechnej. Nie zostanie za takie uznane np. udostępnienie wynalazku kontrahentom związanym umową o zachowaniu poufności.

Z pewnością zgłaszający jest w najlepszej sytuacji, gdy wynalazek przed zgłoszeniem nie zostanie udostępniony do wiadomości powszechnej w jakimkolwiek zakresie i formie. Przy czym do ujawnienia wynalazku może dojść nie tylko w formie pisemnej, np. opis, rysunki, fotografie, w formie np. publikacji na stronie internetowej, ulotki, katalogu itd., ale również ustnej oraz poprzez prezentację wynalazku np. na sympozjum naukowym, wydarzeniu promującym firmę.

Wyjątkową kategorią ujawnienia wynalazku jest wystawienie wynalazku na wystawie tj. targach. Wynika to z faktu, że przepisy prawa dopuszczają możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawy, pod warunkiem, że zgłoszenie wynalazku zostanie dokonane w urzędzie patentowym w ciągu sześciu miesięcy od daty ujawnienia wynalazku na wystawie. Gdy zastrzeżemy pierwszeństwo z wystawy, ujawnienie na wystawie nie będzie stanowiło przeszkody do uzyskania patentu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie z każdej wystawy istnieje możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa. Można to zrobić tylko wtedy, gdy ujawnienie nastąpiło na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Oznacza to, że lista wystaw, z których można zastrzec pierwszeństwo jest ograniczona i ściśle .

W przypadku gdy jednak dojdzie do ujawnienia do wiadomości powszechnej wynalazku przed zgłoszeniem, najważniejszym pytaniem, które trzeba sobie zadać, jest pytanie o zakres tego ujawnienia. Nie można wykluczyć, że ujawnienie wynalazku w pewnym ograniczonym zakresie nie przeszkodzi możliwości uzyskania ochrony patentowej na ten wynalazek. Ta kwestia wymaga jednak każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej wszelkie istotne okoliczności sprawy.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More