Перед Вами – друга стаття у серії публікацій, присвяченій потенційному включенню Російської Федерації до Чорного списку FATF та визнання Російської Федерації країною-спонсором тероризму Урядом Сполучених Штатів Америки. У цій статті ми надаємо огляд основних критеріїв та підстав для включення країни до Чорного списку FATF, а також процедури та потенційних наслідків такого включення. Перша стаття доступна за посиланням ТУТ і висвітлює більш загальні аспекти цієї теми.

РОЗДІЛ І

КРИТЕРІЇ ТА ПІДСТАВИ ВКЛЮЧЕННЯ КРАЇНИ ДО ЧОРНОГО СПИСКУ

Розділ 1.1. Загальні критерії відповідності країн вимогам та практикам FATF

Нижче розглянуті загальні вимоги та очікування, які висуває FATF до країн, які бажають уникнути потрапляння до Чорного списку. Серед них:

1. Вимоги до правової системи

 1. Криміналізація відмивання коштів та фінансування тероризму

 2. Конфіскація, замороження та вилучення доходів, отриманих від злочинної діяльності

 3. Належне функціонування органу фінансового контролю та правоохоронної системи

2. Заходи, спрямовані на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які повинні здійснюватися фінансовими установами, нефінансовими суб'єктами господарської діяльності, а також посадовими особами

 1. Належна перевірка клієнтів та зберігання інформації

 2. Повідомлення про підозрілі операції та комплаєнс

 3. Призначення органу, уповноваженого на застосування санкцій за вчинення відмивання коштів або фінансування тероризму

 4. Санкції повинні застосовуватись не лише до юридичних осіб та фінансових установ, але також і до їхніх директорів та членів, колективного органу управління

 5. Санкції повинні включати повноваження накладати дисциплінарні та фінансові стягнення, повноваження призупинити, відкликати чи анулювати ліцензію фінансової установи

3. Вимоги до системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

4. Наявність компетентного органу з необхідними повноваженнями, а також належного фінансування діяльності такого органу

5. Доступ до інформації про бенефіціарну власність та відносини контролю

6. Міжнародна співпраця

 1. Взаємна правова допомога

 2. Країни повинні мати можливість надавати якомога широкий спектр взаємної юридичної допомоги у розслідуваннях, кримінальному переслідуванні та пов'язаних з ними провадженнях

 3. Взаємна правова допомога має включати допомогу такого характеру: виготовлення, пошук та вилучення інформації, документів або доказів (включаючи фінансові записи) у фінансових установ або інших фізичних чи юридичних осіб; отримання доказів або заяв від осіб; надання оригіналів або копій відповідних документів і записів, а також будь-якої іншої інформації та доказів, вручення процесуальних документів, інше

 4. Взаємна юридична допомога не повинна заборонятися або обтяжуватися необґрунтованими, непропорційними або надмірно обмежуючими умовами9

 5. Існування відповідних законів та процедур для забезпечення ефективної та своєчасної відповіді на запити про взаємну правову допомогу, пов'язані з ідентифікацією, заморожуванням, арештом або конфіскацією відмитого майна, доходів від протиправної діяльності, інструменти, що використовуються в такій діяльності, або інструменти, призначені для використання з метою відмивання коштів та/або фінансування тероризму

 6. Екстрадиція

 7. Надання відповідей на міжнародні запити щодо неприбуткових організацій

7. Країни повинні підписати та ратифікувати або іншим чином стати учасниками Конвенції про фінансування тероризму та повністю імплементувати її. Країни повинні повністю імплементувати резолюції Ради Безпеки ООН з питань запобігання та протидії фінансуванню тероризму. До них належать резолюції Ради Безпеки ООН S/RES/1267(1999) та S/RES/1373(2001). На виконання вимог цих резолюцій необхідно прийняти відповідні закони, постанови та вжити необхідних заходів

8. Контроль над національним неприбутковим сектором

9. Захист сектору неприбуткових організацій від використання з метою фінансування тероризму шляхом роз'яснювальної роботи та ефективного нагляду

10. Виявлення та знешкодження зловживань терористами неприбутковими організаціями шляхом ефективних розслідувань та збору інформації

To read the full article, please click here.

Footnotes

6. https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/

7. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

8. http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

9. Можливі приклади таких умов (для яких слід оцінити розумність, пропорційність або обмеженість) можуть включати: загальну відм ову в наданні допомоги на підставі того, що судовий розгляд не розпочато у запитуючій країні; можливість вимагати офіційного засудження для надання правової допомоги; надмірно суворе тлумачення принципів взаємності та подвійної злочинності.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.